2. aprillini saavad rahvusvähemuste kultuuriseltsid taotleda toetust kultuuriürituste korraldamiseks. Toetuse andmise eesmärk on aidata kaasa rahvusvähemuste keele ja kultuuri...

Toetus rahvusvähemuste kultuuriseltsidele

2. aprillini saavad rahvusvähemuste kultuuriseltsid taotleda toetust kultuuriürituste korraldamiseks. Toetuse andmise eesmärk on aidata kaasa rahvusvähemuste keele ja kultuuri...

Alates aprillist saab Muinsuskaitseametile esitada taotlusi projektidele, mis keskenduvad muuseumi- ja muinsuskaitsevaldkonna arendustegevustele. Mõlema valdkonna arendustegevuste toetamine...

Avaneb uus kultuuripärandi valdkonna arendustegevuste toetusvoor

Alates aprillist saab Muinsuskaitseametile esitada taotlusi projektidele, mis keskenduvad muuseumi- ja muinsuskaitsevaldkonna arendustegevustele. Mõlema valdkonna arendustegevuste toetamine...

Sel kevadel Eestis esmakordselt toimuva teabe- ning praktiliste oskuste edasi andmise päevade mõte on julgustust saanud rootslaste igal kevadel 30. mail toimuvast akende restaureerimise...

Üle-eestiline akende restaureerimise päev - VAATA VANA AKENT! 24. mail 2019

Sel kevadel Eestis esmakordselt toimuva teabe- ning praktiliste oskuste edasi andmise päevade mõte on julgustust saanud rootslaste igal kevadel 30. mail toimuvast akende restaureerimise...

Peipsiääre Vallavolikogu I koosseisu 18. istung toimub  20. märtsil 2019 algusega kell 16.00 Koosa Noorteklubi ruumides  (Koosa küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond) Volikogu...

Peipsiääre Vallavolikogu I koosseisu 18. istung toimub 20. märtsil 2019 algusega kell 16.00 Koosa Noorteklubi ruumides (Koosa küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond)

Peipsiääre Vallavolikogu I koosseisu 18. istung toimub  20. märtsil 2019 algusega kell 16.00 Koosa Noorteklubi ruumides  (Koosa küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond) Volikogu...

Peipsiääre Vallavalitsus avaldab teadaande Vabariigi Valitsuse 08.08.1996 määruse nr 211 "Peremehetu ehitise hõivamise korra kinnitamine" punkti 9 alusel. Peipsiääre Vallavalitsus teatab,...

Peremehetute ehitiste arvelevõtmine (Võidu tn 5a, Kallaste linn)

Peipsiääre Vallavalitsus avaldab teadaande Vabariigi Valitsuse 08.08.1996 määruse nr 211 "Peremehetu ehitise hõivamise korra kinnitamine" punkti 9 alusel. Peipsiääre Vallavalitsus teatab,...

TÖÖANDJA ANDMED Nimi: Peipsiääre Vallavalitsus Aadress: Tartu maakond, Peipsiääre vald, Alatskivi alevik, Tartu mnt 4, 60201 Registrikood: 77000192 ...

Peipsiääre Vallavalitsus kuulutas välja konkursi Peipsiääre Valla Keskraamatukogu direktori leidmiseks

TÖÖANDJA ANDMED Nimi: Peipsiääre Vallavalitsus Aadress: Tartu maakond, Peipsiääre vald, Alatskivi alevik, Tartu mnt 4, 60201 Registrikood: 77000192 ...

Jää kandevõime vähenemise tõttu on keelatud alates homsest, 15. märtsist minna maastikusõidukitega nii Pihkva kui Lämmijärvele. Laupäevast, 16. märtsist keelatakse neile järvedele väljumine...

Lämmi- ja Pihkva järv lähevad laupäevast kalastajate jaoks lukku

Jää kandevõime vähenemise tõttu on keelatud alates homsest, 15. märtsist minna maastikusõidukitega nii Pihkva kui Lämmijärvele. Laupäevast, 16. märtsist keelatakse neile järvedele väljumine...

Tööandjad, kes pakuvad tööd 13–16-aastastele noortele, saavad Eesti Töötukassalt taotleda alaealise töötamise toetust, mille eesmärk on suurendada alaealiste töötamise võimalusi ning soodustada...

Töötukassa teavitab alaealise töötamise toetuse taotlemise võimalusest

Tööandjad, kes pakuvad tööd 13–16-aastastele noortele, saavad Eesti Töötukassalt taotleda alaealise töötamise toetust, mille eesmärk on suurendada alaealiste töötamise võimalusi ning soodustada...

Head talgujuhid üle Eestimaa! Tänavu valmistume ühiselt juubelilaulupeoks ning korrastame kultuuriväärtuslikke paiku oma kodukandis. Nii neid, mis jäävad tuleteekonnale kui teisi...

Teeme Ära talgukevad on käes ning saab täna sümboolse avalöögi!

Head talgujuhid üle Eestimaa! Tänavu valmistume ühiselt juubelilaulupeoks ning korrastame kultuuriväärtuslikke paiku oma kodukandis. Nii neid, mis jäävad tuleteekonnale kui teisi...

Kultuuriminister Indrek Saar tunnistas Muinsuskaitseameti ettepanekul kultuurimälestiseks kolm muistist. Kaitse alla võeti Saaremaal Viidu-Mäebe külas asuv Viidumäe kalme ja ohverdamiskoht,...

Riik võttis kaitse alla kolm uut arheoloogiamälestist, nende hulgas Tartumaal Peipsiääre vallas Lahe külas oleva Lahepera asulakoha

Kultuuriminister Indrek Saar tunnistas Muinsuskaitseameti ettepanekul kultuurimälestiseks kolm muistist. Kaitse alla võeti Saaremaal Viidu-Mäebe külas asuv Viidumäe kalme ja ohverdamiskoht,...

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade kasutamiseks andmiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 09.04.2019. Täpsemat...

Riigivara põllumajanduslikuks kasutamiseks andmine

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade kasutamiseks andmiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 09.04.2019. Täpsemat...

PEIPSIÄÄRE VALLAVALITSUS võõrandab avalikul kirjalikul enampakkumisel: Teehöövli DZ 99 registreerimismärgiga 8580ET. Alghind 3 000 eurot, osalustasu 50 eurot ja tagatisraha 300...

Peipsiääre Vallavalitsus võõrandab avalikul kirjalikul enampakkumisel teehöövli

PEIPSIÄÄRE VALLAVALITSUS võõrandab avalikul kirjalikul enampakkumisel: Teehöövli DZ 99 registreerimismärgiga 8580ET. Alghind 3 000 eurot, osalustasu 50 eurot ja tagatisraha 300...

Programmi eesmärk ja toetatavad tegevused 2019. aastal. Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa...

Avanes hajaasustuse programm maapiirkondades elavate perede toetamiseks

Programmi eesmärk ja toetatavad tegevused 2019. aastal. Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa...

Kallastel Keskväljak 2, Keskväljak 4, Oja 13 Otsime huvilist, kes soovib oma äritegevust ja ideid teostada Kallaste linna endise kutsekooli peahoones või selle kõrvalhoones, mida...

Peipsiääre vallavalitsus pakub vabasid krunte ettevõtluse arendamiseks või laiendamiseks Kallaste linnas

Kallastel Keskväljak 2, Keskväljak 4, Oja 13 Otsime huvilist, kes soovib oma äritegevust ja ideid teostada Kallaste linna endise kutsekooli peahoones või selle kõrvalhoones, mida...

Tere tulemast Juhan Liivi nim Alatskivi Kooli töökasse perre! Pakume alates 2019/2020. õa-st täiskohaga tööd ·       matemaatikaõpetajale Töö 5.‒9. klassis, 25...

Juhan Liivi nim Alatskivi Kool otsib oma töökasse perre matemaatikaõpetajat ja eripedagoogi

Tere tulemast Juhan Liivi nim Alatskivi Kooli töökasse perre! Pakume alates 2019/2020. õa-st täiskohaga tööd ·       matemaatikaõpetajale Töö 5.‒9. klassis, 25...

„Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 20.03.2019. Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti...

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks.

„Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 20.03.2019. Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti...

Peipsiääre Vallavolikogu revisjonikomisjoni koosolek toimub esmaspäeval, 11 . märtsil   2019 kell 14.30  Peipsiääre vallavalitsuses (Tartu mnt 4, Alatskivi alevik, Peipsiääre...

Peipsiääre Vallavolikogu revisjonikomisjoni koosolek toimub esmaspäeval, 11. märtsil 2019 kell 14.30 Peipsiääre vallavalitsuses (Tartu mnt 4, Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartumaa)

Peipsiääre Vallavolikogu revisjonikomisjoni koosolek toimub esmaspäeval, 11 . märtsil   2019 kell 14.30  Peipsiääre vallavalitsuses (Tartu mnt 4, Alatskivi alevik, Peipsiääre...

Programmi infopäev (koos kogukondliku turvalisuse toetusvooru infopäevaga) toimub 14. märtsil algusega 10.00 Tartus Riia 15, ruum 407. Registreerimine kuni 11. märtsini (aadressil ...

Kohaliku omaalgatuse programm 2019 kevadvoor on avatud

Programmi infopäev (koos kogukondliku turvalisuse toetusvooru infopäevaga) toimub 14. märtsil algusega 10.00 Tartus Riia 15, ruum 407. Registreerimine kuni 11. märtsini (aadressil ...

Peipsiääre Vallavolikogu hariduskomisjoni koosolek toimub koos majandus- ja eelarvekomisjonidega 5. märtsil, teisipäeval kell 15.30 Alatskivi Kunstide Kooli saalis (Tartu mnt 4, Alatskivi...

Peipsiääre Vallavolikogu hariduskomisjoni koosolek toimub koos majandus- ja eelarvekomisjonidega 5. märtsil, teisipäeval kell 15.30 Alatskivi Kunstide Kooli saalis (Tartu mnt 4, Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartumaa)

Peipsiääre Vallavolikogu hariduskomisjoni koosolek toimub koos majandus- ja eelarvekomisjonidega 5. märtsil, teisipäeval kell 15.30 Alatskivi Kunstide Kooli saalis (Tartu mnt 4, Alatskivi...

27. veebruaril 2019 võttis Peipsiääre Vallavolikogu poolthäälte enamusega vastu Peipsiääre valla 2019 aasta eelarve. Eelarve ja selle eelnõu menetlemise käiguga saab tutvuda  SIIN .

Peipsiääre Vallavolikogu võttis vastu poolthäälte enamusega Peipsiääre valla 2019. a eelarve

27. veebruaril 2019 võttis Peipsiääre Vallavolikogu poolthäälte enamusega vastu Peipsiääre valla 2019 aasta eelarve. Eelarve ja selle eelnõu menetlemise käiguga saab tutvuda  SIIN .

Näitan: 1-20
Elemente lehe kohta 20
of 17