Surma registreerimine

Alates 1. juulist 2019 muutus Eestis surma registreerimise kord – matmiseks vajalikku dokumenti ei väljasta enam kohalik omavalitsus.

Tervishoiuteenuse osutaja ehk arst vormistab surmateatise elektroonselt, edastab info surma kohta rahvastikuregistrisse ning surm registreeritakse automaatselt. Tervishoiutöötaja väljastab lahkunu lähedastele ka paberkandjal esmase surmatõendi.