Sünni registreerimine

Üldinfo

Kuidas sündi registreerida?

Üldinfo

Eestis registreeritakse lapse sünd juhul, kui laps on sündinud Eestis, lapse vanem elab Eestis või lapse vanemal on Eesti kodakondsus.

Sünni registreerimiseks peab lapse seaduslik esindaja ühe kuu jooksul lapse sündimise päevast arvates esitama sellekohase avalduse. Kui lapse sünni registreerimise avaldust ei ole mõjuvatel põhjustel võimalik esitada õigeaegselt, tuleb sellest teavitada perekonnaseisuasutust, kus soovitakse lapse sünd registreerida, tähtaega saab pikendada kuni kahe kuuni lapse sündimise päevast arvates.

Sünni registreerimisel kantakse rahvastikuregistrisse emana lapse sünnitanud naine ja isana mees, kes on lapse emaga abielus või on isaduse omaks võtnud või kelle isaduse on tuvastanud kohus.

 Kuidas sündi registreerida?

Sünni registreerimiseks on kaks võimalust.

  1. Kui laps on sündinud haiglas, saab lapse sünni registreerimise avalduse esitada e-rahvastikuregistris. Sünni saavad registreerida ka mitte abielus olevad vanemad.
  2. Sünni registreerimise avalduse võib esitada ükskõik millisele kohalikule omavalitsusele. Sünni registreerimiseks vallavalitsuses on vajalikud:
  • avaldaja(te) isikut tõendavad dokumendid;
  • täidetud AVALDUS;
  • seadusest tulenevatel juhtudel võib vallavalitsus nõuda sünni registreerimiseks ka teisi dokumente, näiteks vanemate abieludokumenti, kui nende abielu andmeid pole kantud rahvastikuregistrisse; meditsiiniasutuse tõendit lapse sünni kohta juhul kui laps ei ole sündinud haiglas; isaduse omaksvõtu avaldust;
  • kui sündi registreerib üks omavahel abielus olevatest vanematest, peab kaasas olema teise vanema avaldus lapse nime sooviga.

Vallavalitsus registreerib lapse sünni seitsme tööpäeva jooksul alates sünni registreerimise avalduse saamisest.

Kantselei vanemspetsialist

Age Kiuru
Telefon: +372 5770 4795
E-post: age.kiuru@peipsivald.ee

 Rahvastikuregistri e-teenus