Sünni registreerimine

KUIDAS REGISTREERIDA

  • Rahvastikuregistris sisenedes ID-kaardi, mobiil-ID või Smart-ID abil.

  • Vallavalitsuses kohapeal: Vajalikud on avaldaja(te) isikut tõendavad dokumendid ja tervishoiuteenuse osutaja tõend lapse sünni kohta ning täitke AVALDUS

MEELESPEA

  • Eestis registreeritakse lapse sünd, kui laps on sündinud Eestis, lapse vanem elab Eestis või lapse vanemad on Eesti kodanikud. 
  • Avalduse peab esitama lapse seaduslik esindaja ehk vanem või eestkostja ühe kuu jooksul pärast lapse sündi, tulles perekonnaseisuasutusse isiklikult kohale.
  • Perekonnaseisuasutus registreerib sünni seitsme tööpäeva jooksul pärast registreerimisavalduse saamist.
  • Seadusest tulenevatel juhtudel võib perekonnaseisuasutus nõuda sünni registreerimiseks ka teisi dokumente, näiteks vanemate abieludokumenti, kui nende abielu andmeid pole kantud rahvastikuregistrisse.
     

Sünnitoetuse taotlemine Peipsiääre Vallavalitsuses