Kolkja alevikus Aasanurme päikesepargi rajamiseks projekteerimistingimuste väljastamise avatud menetlus

Peipsiääre vallavalitsus algatas projekteerimistingimuste väljastamiseks avatud menetluse Peipsiääre vallas Kolkja alevikus Aasanurme (katastritunnus 58601:001:0456) katastriüksusele päikeseelektrijaama ehitusprojekti koostamiseks.

Kaalutlused ja põhjendused projekteerimistingimuste väljastamiseks on esitatud projekteerimistingimuste määramise korralduse eelnõus. Eelnõu ja eskiislahendus failina on kättesaadavad seotud failide alt (vt allpool).

29.04.2022 - 09.05.2022 saab vallavalitsuse e-posti aadressile vald@peipsivald.ee või kirjalikult aadressil Tartu mnt 4, Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, esitada eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

Lisainfo: ehitusspetsialist Raimet Figol, raimet.figol@peipsivald.ee

Seotud failid:

Projekteerimistingimused

Projekteerimistingimuste väljastamine

Asendiplaan

___________________________________

Kallaste linnas Võidu tn 103 puhkekompleksi projekteerimistingimuste väljastamise avatud menetlus

Peipsiääre vallavalitsus algatas projekteerimistingimuste väljastamiseks avatud menetluse Peipsiääre vallas Kallaste linnas Võidu tn 103 (katastritunnus 27901:001:0015) katastriüksusele puhkekompleksi ehitusprojekti koostamiseks.

Kaalutlused ja põhjendused projekteerimistingimuste väljastamiseks on esitatud projekteerimistingimuste määramise korralduse eelnõus. Eelnõu ja eskiislahendus failidena kättesaadavad seotud failide alt (vt allpool).

25.11.2021 - 12.12.2021 saab vallavalitsuse e-posti aadressile vald@peipsivald.ee või kirjalikult aadressil Tartu mnt 4, Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, esitada eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

Lisainfo: ehitusspetsialist Raimond Võimre, raimond.voimre@peipsivald.ee

Seotud failid:

Projekteerimistingimuste väljastamine Kallaste_Võidu tn 103_puhkekompleks

Projekteerimistingimused

Tiitelleht

Seletuskiri

Asendisekeem

Kampinguplaan

Abihooneplaan