Kolkja alevikus Kullerkupu päikesepargi rajamiseks projekteerimistingimuste väljastamise avatud menetlus

Peipsiääre vallavalitsus algatas projekteerimistingimuste väljastamiseks avatud menetluse Peipsiääre vallas Kolkja alevikus Kullerkupu (katastritunnus 58601:001:1686) katastriüksusele päikeseelektrijaama ehitusprojekti koostamiseks.

Kaalutlused ja põhjendused projekteerimistingimuste väljastamiseks on esitatud projekteerimistingimuste määramise korralduse eelnõus. Eelnõu ja eskiislahendus failina on kättesaadavad seotud failide alt (vt allpool).

30.01.2024 - 08.02.2024 saab vallavalitsuse e-posti aadressile vald@peipsivald.ee või kirjalikult aadressil Tartu mnt 4, Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, esitada eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

Lisainfo: ehitusspetsialist Raimond Võimre, raimond.voimre@peipsivald.ee

PROJEKTEERIMISTINGIMUSED KOLKJA ALEVIKUS KULLERKUPU KINNISTULE PÄIKESEELEKTRIJAAMA EHITUSPROJEKTI  KOOSTAMISEKS

Projekteerimistingimuste väljastamine

Asendiplaan

Seletuskiri

Toimetaja: KADRI KÜLAOTS

Haapsipea külas Kõrre kinnistule päikesepargi rajamiseks projekteerimistingimuste väljastamise avatud menetlus

Peipsiääre vallavalitsus algatas projekteerimistingimuste väljastamiseks avatud menetluse Peipsiääre vallas Haapsipea külas Kõrre (katastritunnus 12601:001:0291) katastriüksusele päikeseelektrijaama ehitusprojekti koostamiseks.

Kaalutlused ja põhjendused projekteerimistingimuste väljastamiseks on esitatud projekteerimistingimuste määramise korralduse eelnõus. Eelnõu ja eskiislahendus failina on kättesaadavad seotud failide alt (vt allpool).

22.05.2023-05.06.2023 saab eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid esitada Peipsiääre vallavalitsuse e-posti aadressile vald@peipsivald.ee või kirjalikult aadressil Tartu mnt 4, Alatskivi alevik, Peipsiääre vald.

Lisainfo: ehitus- ja hankespetsialist Raimond Võimre, raimond.voimre@peipsivald.ee

 

PROJEKTEERIMISTINGIMUSED HAAPSIPEA KÜLAS KÕRRE  KINNISTULE PÄIKESEELEKTRIJAAMA EHITUSPROJEKTI  KOOSTAMISEKS

Projekteerimistingimuste väljastamine

Asendiplaan

Kolkja alevikus Aasanurme päikesepargi rajamiseks projekteerimistingimuste väljastamise avatud menetlus

Peipsiääre vallavalitsus algatas projekteerimistingimuste väljastamiseks avatud menetluse Peipsiääre vallas Kolkja alevikus Aasanurme (katastritunnus 58601:001:0456) katastriüksusele päikeseelektrijaama ehitusprojekti koostamiseks.

Kaalutlused ja põhjendused projekteerimistingimuste väljastamiseks on esitatud projekteerimistingimuste määramise korralduse eelnõus. Eelnõu ja eskiislahendus failina on kättesaadavad seotud failide alt (vt allpool).

29.04.2022 - 09.05.2022 saab vallavalitsuse e-posti aadressile vald@peipsivald.ee või kirjalikult aadressil Tartu mnt 4, Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, esitada eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

Lisainfo: ehitusspetsialist Raimet Figol, raimet.figol@peipsivald.ee

Seotud failid:

Projekteerimistingimused

Projekteerimistingimuste väljastamine

Asendiplaan

___________________________________

Kallaste linnas Võidu tn 103 puhkekompleksi projekteerimistingimuste väljastamise avatud menetlus

Peipsiääre vallavalitsus algatas projekteerimistingimuste väljastamiseks avatud menetluse Peipsiääre vallas Kallaste linnas Võidu tn 103 (katastritunnus 27901:001:0015) katastriüksusele puhkekompleksi ehitusprojekti koostamiseks.

Kaalutlused ja põhjendused projekteerimistingimuste väljastamiseks on esitatud projekteerimistingimuste määramise korralduse eelnõus. Eelnõu ja eskiislahendus failidena kättesaadavad seotud failide alt (vt allpool).

25.11.2021 - 12.12.2021 saab vallavalitsuse e-posti aadressile vald@peipsivald.ee või kirjalikult aadressil Tartu mnt 4, Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, esitada eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

Lisainfo: ehitusspetsialist Raimond Võimre, raimond.voimre@peipsivald.ee

Seotud failid:

Projekteerimistingimuste väljastamine Kallaste_Võidu tn 103_puhkekompleks

Projekteerimistingimused

Tiitelleht

Seletuskiri

Asendisekeem

Kampinguplaan

Abihooneplaan