MATUSETOETUS

Kirjeldus

  • Matusetoetuse saamise õigus on isikul, kes korraldab valla elaniku surma puhul surnu matused, olenemata korraldaja elukohast või sugulusvahekorrast.

  • Täiendavat vajaduspõhist matusetoetust võimaldatakse Peipsiääre valla elanikule Peipsiääre valla rahvastikuregistris olnud isiku surma korral matuse kulude katmisel, kui taotleja on riikliku toimetulekutoetuse saaja või 23.11.2022 määruse nr 35 § 4 lg 4 p 3 sätestatud tingimustel.

  • Toetust on õigus taotleda kolme kuu jooksul peale surma registreerimist rahvastikuregistris.

Toetuse suurus

  •  250 eurot

TOETUSE TAOTLEMINE
  • Täita ja esitada taotlus e-taotluste keskkonnas Spoku või

  • täita vormil TAOTLUS  (paberkandjal on avaldusvorm saadaval ka Peipsiääre Vallavalitsuses ja Peipsiääre valla teeninduskeskustes) ja 
    allkirjastatud taotlus koos lisadega esitada Peipsiääre Vallavalitsuse e-posti aadressile vald@peipsivald.ee või postiaadressil Tartu mnt 4, Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, 60201.

VAJALIKUD LISAD
  • taotleja isikut tõendava dokumendi koopia

  • surmatõend 

Õigusaktid

Peipsiääre Vallavolikogu 23.11.2022 määrus nr 35 "Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord Peipsiääre vallas"
Peipsiääre Vallavolikogu 23.11.2022 määrus nr 36 "Peipsiääre valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määrad ja piirmäärad"

Kontaktisik. Triin Vaino, Peipsiääre valla sotsiaalosakonna juhataja 
Telefon:  (+372) 5305 0730
E-post: triin.vaino@peipsivald.ee

Abistava matuseinfo ja teenusepakkujad Peipsiääre vallas leiate SIIT