MATUSETOETUS

Kirjeldus

  • Sissetulekust sõltumatut matusetoetust on õigus saada isikul, kes kannab Peipsiääre valla rahvastikuregistris olnud isiku surma korral matmise kulud.

Toetuse suurus

  •  Toetuse suurus on 250 eurot.

  • Toetus määratakse sotsiaaltööspetsialisti poolt STAR-is surmatõendi alusel surmakuupäeval kehtinud määras ülekandega pangaarvele, erandkorras sularahas.

Õigusaktid

Peipsiääre Vallavolikogu 30.01.2018 määrus nr 2 
"Sotsiaaltoetuste määramise ja maksime kord Peipsiääre vallas"

Kontaktisik. Kätlin Servet - Peipsiääre valla sotsiaalosakonna juhataja 
Telefon:  (+372) 5305 0730
E-post:   katlin.servet@peipsivald.ee

 

TOETUSE TAOTLEMINE

Vajalikud sammud
  • Täita vormikohane TAOTLUS
    Taotlusvorm on saadaval Peipsiääre Vallavalitsuses ja Peipsiääre valla teeninduskeskustes.

  • Taotlus esitada Peipsiääre Vallavalitsusele (Tartu mnt 4, Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, 60201 või e-posti aadressile vald@peipsivald.ee)

Vajaminevad dokumendid

 

Abistava matuseinfo ja teenusepakkujad Peipsiääre vallas leiate SIIT