2021

VVoO 31 Peipsiääre valla 2021. aastaaruande kinnitamine

VVoO 31 lisa 1 Majandusaasta aruanne

VvoO 31 lisa 2 Sõltumatu vandeaudiitori aruanne

________________________________________________________________________________________________

2020

VVoO 26 Peipsiääre valla 2020. aastaaruande kinnitamine

VVoO 26 lisa 1 Majandusaasta aruanne

VvoO 26 lisa 2 Sõltumatu vandeaudiitori aruanne

________________________________________________________________________________________________

2019

VVoO 33 2019 aasta majandusaasta aruande kinnitamine 

VVoO 33 Majandusaasta aruanne

VVoO 33 LISA 2 Sõltumatu vandeaudiitori aruanne

________________________________________________________________________________________________

2018
VVoO 47 Majandusaasta aruande kinnitamine

VVoO 47 LISA 1 2018 Majandusaasta aruanne

VVoO 47  LISA 2 Sõltumatu vandeaudiitori aruanne

__________________________________________________________________________________________________


EELNÕU JA MENETLUSKÄIK

Peipsiääre Vallavolikogu määruse eelnõu "2017. aasta majandusaasta aruannete kinnitamine" 

LISAD
Vara Vallavalitsuse 2017. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne 

Pala Vallavalitsuse 2017. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne 

Alatskivi Vallavalitsuse 2017. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne 

Peipsiääre Vallavalitsuse 2017. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne 

Kallaste Linnavalitsuse 2017. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne 

_______

MAJANDUSAASTA ARUANNETE MENETLEMINE REVISJONIKOMISJONIS:

  1. Peipsiääre Vallavalitsuse 31. mai 2018 1.1. protokolliline otsus "2017. majandusaasta aruannete heakskiitmine"
  2. Peipsiääre Vallavolikogu revisjonikomisjoni aruanne 2017. majandusaasta aruannete läbivaatamise kohta
  3. Revisjonikomisjoni 11.06.2018 protokoll nr 3 (Majandusaasta aruannete menetlemine - Alatskivi valla ja Kallaste linna majanduaasta aruannete menetlemine)
  4. Revisjonikomisjoni 23.05.2018 protokoll nr 2 (Majandusaasta aruannete menetlemine - Vara, Pala, Peipsiääre valdade majanduaasta aruannete menetlemine)