KES KORRALDAB JA KELLE POOLE PÖÖRDUDA VALLAS?

Hulkuvate loomade püüdmist, pidamist ja hukkamist korraldab vallavalitsus Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras.

majandusosakonna juhataja

Kalmar Raudsepp
kõrgharidus/
agronoomia

kalmar.raudsepp@peipsivald.ee
(+372) 515 4875

Eelregistreerimine
telefoni või e-posti teel


OLULINE TEADA

  • Kui on vajadus välja kutsuda loomapüüdja, siis teeb seda juba omavalitsuse töötaja.
  • Peipsiääre Vallavalitsus kasutab hulkuvate loomade püüdmisel Tartu Koduta Loomade Varjupaiga teenust.
  • Kõik Peipsiääre vallast püütud hulkuvad loomad toimetatakse MTÜ Assisi Franciscuse Seltsi poolt hallatavasse Tartu Koduta Loomade Varjupaika (Tartu Roosi tn 91 K).
  • Kadumaläinud lemmiklooma saab otsida Tartu Koduta Loomade Varjupaiga kodulehelt
  • Oma koduloomast loobumisel tuleb ise võtta ühendust Tartu Koduta Loomade Varjupaigaga.
  • Metsloomade ja -lindudega seotud hädajuhtumitest saab teada anda keskkonnaameti valvetelefonil 1313.
     

VETERINAARARSTID PEIPSIÄÄRE PIIRKONNAS

SVEN MÜÜRSEPP

Loomaarsti vastuvõtt Kallastel Oja tn 22
Avatud: E ja R kell 12.00 - 18.00.
Kokkuleppel kliendiga tehakse koduvisiite.
Tel  5343 9332
E-post: sven.myyrsepp@gmail.com
 

Volitatud veterinaararst on tegevusluba omav veterinaararst, kellele on Veterinaarkorraduse seadusega sätestatud korras antud Veterinaar- ja Toiduameti  järelvalvealasse kuuluvate objektide seisundi kontrollimise volitus.


ÕIGUSAKTID