LASTE RAVIMITE JA ABIVAHENDITE TOETUS

Kirjeldus

  • Toetust saab taotleda koolieelikutele ja kuni 19-aastastele päevase õppevormi õpilastele soetatud ravimite, raviteenuste ja abivahendite kulude osaliseks hüvitamiseks.

Toetuse suurus

  • Kuni 150 eurot eelarveaastas

TOETUSE TAOTLEMINE
  • Täita vormikohane TAOTLUS  Paberkandjal on avaldusvorm saadaval ka Peipsiääre Vallavalitsuses ja Peipsiääre valla teeninduskeskustes.

  • Taotlus esitada Peipsiääre Vallavalitsusele (Tartu mnt 4, Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, 60201 või e-posti aadressile vald@peipsivald.ee)

VAJALIKUD DOKUMENDID
  • Vormikohane TAOTLUS

  • Kuludokumendid, mis näitavad isiku poolt tehtud kulutusi ning soodustust

Õigusaktid

Peipsiääre Vallavolikogu 23.11.2022 määrus nr 35
"Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord Peipsiääre vallas"
Peipsiääre Vallavolikogu 23.11.2022 määrus nr 36
"Peipsiääre valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määrad ja piirmäärad"

Kontaktisik. Kätlin Servet - Peipsiääre valla sotsiaalosakonna juhataja 
Telefon:  (+372) 5305 0730
E-post:   katlin.servet@peipsivald.ee