KOOLITRANSPORDI TOETUS

Kirjeldus

 • Õpilastele, kes kasutavad õppeasutusse ja tagasi sõitudeks ühistransporti, väljastatakse kiipkaart.

 • Kui õpilane ei saa kasutada koolitransporti või tasuta maakonnaliine põhjusel, et nende elukohast ei lähe ühtegi tasuta bussi või busside sõiduajad on ilmselt ebasobivad ning nad peavad kasutama tasulisi bussiliine, hüvitatakse sõidu maksumus õppeasutusse ja tagasi ühistranspordi piletite alusel.

 • Kuludokumendi alusel kooli- või ühistranspordiga hõlmamata piirkonnas, kui vahemaa lähima koolini või bussipeatuseni on üle 3 km, makstakse nimetatud vahemaa läbimise eest õpilase vanemale toetust, mille määramisel lähtutakse lähima kooli või bussipeatuse ja koduvahelise teekonna pikkusest ja tegelikust koolipäevade arvust.

 • Puudega lapse transpordiks õppeasutusse ja tagasi, kui lapse puudest tingituna ei ole võimalik kasutada ühistransporti, makstakse kuludokumendi vanemale toetust, mille määramisel lähtutakse teekonna pikkusest ja tegelikust koolipäevade arvust.

Toetuse suurus

 • Ühistranspordi kiipkaart.
 • Kehtivas liiniveo tariifis edasi-tagasi pileti maksumus.
 • 0.20 eurot/km isikliku transpordi kasutamisel.
 TOETUSE TAOTLEMINE
 • Täita vormikohane TAOTLUS hiljemalt 1. septembriks vanema või (eestkostja/hooldaja) pooltPaberkandjal on avaldusvorm saadaval ka Peipsiääre Vallavalitsuses ja Peipsiääre valla teeninduskeskustes.

 • Taotlus esitada Peipsiääre Vallavalitsusele (Tartu mnt 4, Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, 60201 või e-posti aadressile vald@peipsivald.ee)

VAJALIKUD DOKUMENDID
 • Vormikohane TAOTLUS

 •  Väljaspool Peipsiääre valda õppivate õpilaste kohta tuleb täiendavalt lisada õpilaspileti koopia või kooli tõend õppimise kohta. 

Õigusaktid

Peipsiääre Vallavolikogu 23.11.2022 määrus nr 35 "Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord Peipsiääre vallas"
Peipsiääre Vallavolikogu 23.11.2022 määrus nr 36 "Peipsiääre valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määrad ja piirmäärad"

Kontaktisik.Trii Triin Vaino, Peipsiääre valla sotsiaalosakonna juhataja 
Telefon:  (+372) 5305 0730
E-post: triin.vaino@peipsivald.ee