KOOLITRANSPORDI TOETUS

Kirjeldus

 • Koolitransporditoetus on perioodiline hüvitis, mida võimaldatakse:
  1) valla põhikoolide või valla teeninduspiirkonnast väljas asuvate emakeelsete koolide õpilastel koolide õpilastele;
  2) vallas elavatele päevase õppevormi keskkoolides-gümnaasiumides õppivatele õpilastele kuni 2017/18 õppeaasta lõpuni.

Toetuse suurus

 •  Tasuta bussisõidu marssruutkaart 

Õigusaktid

Peipsiääre Vallavolikogu 30.01.2018 määrus nr 2 
"Sotsiaaltoetuste määramise ja maksime kord Peipsiääre vallas"

Kontaktisik. Kätlin Servet - Peipsiääre valla sotsiaalosakonna juhataja 
Telefon:  (+372) 5305 0730
E-post:   katlin.servet@peipsivald.ee

 

TOETUSE TAOTLEMINE

Vajalikud sammud
 • Täita vormikohane TAOTLUS hiljemalt 1. septembriks vanema või (eestkostja/hooldaja) poolt

 • Taotlusvorm on saadaval Peipsiääre Vallavalitsuses ja Peipsiääre valla teeninduskeskustes.

 • Taotlus esitada Peipsiääre Vallavalitsusele (Tartu mnt 4, Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, 60201 või e-posti aadressile vald@peipsivald.ee)

Vajaminevad dokumendid
 • Vormikohane TAOTLUS 

 •  Väljaspool Peipsiääre valda õppivate õpilaste kohta tuleb täiendavalt lisada õpilaspileti koopia või kooli tõend õppimise kohta.