Kaasav eelarve 2024

7. maist kuni 21. maini toimub rahvahääletus kaasava eelarve rahvahääletus. Hääle saab anda: www.volis.ee/gvolis/osale/index?kid=339698

2024. aastal on Peipsiääre valla kaasava eelarve suurus 21 000 eurot (koos käibemaksuga), mis on 6000 eurot rohkem kui eelmine aasta. Oluline on märkida, et eelarve jaguneb kaheks: suurprojektid ja väikeprojektid.

Mis on kaasav eelarve?

Kaasav eelarve on vallaeelarve kasutamise protsess, mille käigus saavad vallaelanikud ise  otsustada osa valla rahakoti kasutamise üle. Põhimõtteks on see, et rahvademokraatia alusel saab eraldada kohalikele kogukondadele otse rahalisi vahendeid. Elanikud saavad esitada ideid kaasava eelarve konkursile ja osaleda hääletamisel parimate ideede väljaselgitamiseks.

Kaasavast eelarvest rahastatakse eraldi kahte parimat ideed:

1) nn suurprojekt maksumusega 2/3 kaasava eelarve kogusummast; 14 000 eurot ja

2) nn väikeprojekt maksumusega 1/3 kaasava eelarve kogusummast; 7000 eurot.

Mida kaasavast eelarvest rahastatakse?

 • Kaasavast eelarvest rahastatakse Peipsiääre valla asuvaid või planeeritavaid investeeringuobjekte (näiteks inventari soetamine, remont, taastamine, ehitus).
 • Kaasava eelarve raha eest tehtav investeering peab pakkuma avalikku hüve ja olema avalikus kasutuses.
 • Kulutus võib olla jagatud mitmeks väiksemaks ühikuks ja ei tohi tekitada ebamõistlikke kulusid tulevikus Peipsiääre valla eelarvele.
 • Võidusumma peab olema kasutatud 2024. eelarveaasta jooksul ja seda on lubatud kasutada ka omaosalusena mõnes teises, kaasava eelarve eesmärke täitvas, projektis.
 • Kaasavast eelarvest ei rahastata ürituste korraldamist või muid tegevusi, mille käigus ei looda füüsilist väärtust.

NB! Kord sätestab ka seda, eelmise aasta (2023) kaasava eelarve võitnud objekti asula (Kallaste linn) 2024. aastal oma ideega kandideerida ei saa.

Kaasava eelarve protsess on järgnev:

 • Peale ideede esitamist vallavalitsus kontrollib ideede vastavust ja aitab neid sobivaks täiendada.
 • Kaasava eelarve komisjon hindab ideesid ja selgitab välja need ideed, mis suunatakse rahvahääletusele.
 • Vallavalitsus teeb välja valitud ideedest koos esitajaga  videoülevaated, viib läbi avaliku koosoleku nende tutvustamiseks ja esitab need avalikkusele tutvumiseks valla veebilehel kaks nädalat enne rahvahääletuse alguskuupäeva.
 • Vallavalitsus kuulutab välja rahvahääletuse veebis.
 • Iga vallas registreeritud vähemalt 16-aastane elanik saab 14 päeva jooksul välja valida parimad, nii suurprojektide kui väikeprojektide osas.
 • Rahvahääletuse tulemusena reastatakse ettepanekud vastavalt saadud häälte arvule alustades enim hääli saanud ettepanekust. Tulemused kinnitab vallavalitsus ja need avalikustatakse valla veebilehel.
 • Vallavalitsuse ja esitajate koostöös viiakse 2024. aasta jooksul ellu rahvahääletusel enim hääli saanud üks suurprojekt ja üks väikeprojekt.

Vaata ka uut „Kaasava eelarve menetlemise korda" mis kinnitati vallavolikogu poolt 29. novembril 2023.

 Lisainfo

Taivo Tali
arendusnõunik
+ 372 5399 1150
taivo.tali@peipsivald.ee