HOOLDAJATOETUS

Kirjeldus

  • Toetus on perioodiline hüvitis, mida makstakse täiskasvanud raske või sügava puudega isiku, raske või sügava puudega lapse hooldajale, kelle igapäevane füüsiline tegevus on eelpool nimetatud isikule vajaliku kõrvalabi, juhendamise ja järelevalve osutamine.

  • Hoolduse seadmise ja hooldajatoetuse määramise taotlemiseks esitavad täiskasvanud puudega isik ja hooldajaks soovija vallavalitsusele vormikohase avalduse. Hooldaja peab elama Peipsiääre vallas ning suutma isiklikult hooldust vajavat isikut vajalikul moel hooldada.

Toetuse suurus

  •  Raske puudega täiskasvanu hooldaja toetus on 30 eurot

  • Sügava puudega täiskasvanu hooldaja toetus on 50 eurot

  • Puudega lapse hooldaja toetus on 50 eurot

Õigusaktid

Peipsiääre Vallavolikogu 30.01.2018 määrus nr 2 
"Sotsiaaltoetuste määramise ja maksime kord Peipsiääre vallas"

Kontaktisik. Kätlin Servet - Peipsiääre valla sotsiaalosakonna juhataja 
Telefon:  (+372) 5305 0730
E-post:   katlin.servet@peipsivald.ee

 

TOETUSE TAOTLEMINE

Vajalikud sammud
  • Täita vormikohane TAOTLUS
    Taotlusvorm on saadaval Peipsiääre Vallavalitsuses ja Peipsiääre valla teeninduskeskustes.

  • Taotlus esitada Peipsiääre Vallavalitsusele (Tartu mnt 4, Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, 60201 või e-posti aadressile vald@peipsivald.ee)

Vajaminevad dokumendid