HANKED 2020

Traktori ja lisaseadmete kapitalirent (avatud hankemenetlus, avaldatud1.12.2020, pakkumuste esitamine 17.12.2020 09.00)

Sibulatee turismipiirkonna ehitustööde järelevalveteenused (lihthange, avaldatud 11.11.2020, pakkumuste esitamine 19.11.2020 09.00)

Kallaste söökla ehitustööd (lihthange, avaldatud 2.11.2020, pakkumuste esitamine 17.11.2020 10.00)

Kahe väikebussi ostmine (lihthange, avaldatud 20.10.2020, pakkumuste esitamine 2.11.2020 09.00)

Sibulatee turismipiirkonna ehitustööd (avatud hankemenetlus, avaldatud 17.08.2020, pakkumuste esitamine 23.09.2020 11.00)

Eterniidijäätmete kogumisringid Peipsiääre vallas 2020 (lihthange, avaldatud 9.07.2020, pakkumuste esitamine 27.07.2020 10.00)

Teede pindamine (avatud hankemenetlus, avaldatud 13.05.2020, pakkumuste esitamine 8.06.2020 10.00)

Üleriigiline ühishange elektrienergia ostmiseks VIII: linnadele, valdadele, nende ning teistele asutustele ja ettevõtetele 2020-2024 (avatud hankemenetlus, avaldatud 11.05.2020, pakkumuste esitamine 5.06.2020 10.00)

Kohalike teede remonditööd (avatud hankemenetlus, avaldatud 9.04.2020, pakkumuste esitamine 4.05.2020 10.00)

Alatskivi esmatasandi tervisekeskuse projekteerimis-ehitustööd (avatud hankemenetlus, avaldatud 30.03.2020, pakkumuste esitamine 14.05.2020 12.00)

Sibulatee turismipiirkonna ehitustööd (avatud hankemenetlus, 12.03.2020, pakkumuste esitamine 29.04.2020 11.00)

Alatskivi Põhikooli esitlustehnika ja klaverid (lihthange, avaldatud 20.01.2020, pakkumuste esitamine 28.01.2020 12.00)

______________________________________

Investeerimislaenu võtmine

Peipsiääre Vallavalitsus soovib investeeringute katmiseks võtta investeerimislaenu tulenevalt Peipsiääre Vallavolikogu 10. oktoober 2018. a määrusest nr 44 "Peipsiääre valla eelarvestrateegia 2019-2022 vastuvõtmine". Peipsiääre valla eelarvestrateegia määrusega saab tutvuda Riigi Teatajas.

Pakkumused esitada digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile vald@peipsivald.ee
Pakkumuste esitamise tähtaeg 03.02.2020 kell 10.00.

Juhend pakkujale

______________________________________

Kallaste linnas Oja tn 15 ja 17 kõnniteele tänavakivi paigaldus

Objekti iseloomustus: Olemasolevad tänavakivid on enamuses ära vajunud. Vihmavesi voolab kinnistutel asuvate hoonete suunas. Olemasolevad tänavakivid eemaldab ja utiliseerib vald. Vajalik on aluspinnase tõstmine sellisele kõrgusele, mis tagaks vihmavee ära voolamise hoonetest kaugemale, äärekivide ja tänavakivide paigaldus. Arvestada tuleb kolme hoovi sissesõiduteega.

Pakkumuse sisu: 
1. Kõnnitee aluspinnase tõstmine ja ettevalmistamine.
2. Kõnnitee äärekivi paigaldus (ca 140 meetrit).
3. Tänavakivi (talukivi 60mm) paigaldus (ca 160 m2).
Hinnapakkumise palume esitada hiljemalt 13.08.2020 kell 10.00, aadressile vald@peipsivald.ee

Pakkumuskutse

______________________________________

Alatskivi esmatasandi tervisekeskuse ehitusprojekti ekspertiisi teenus

Käesoleva hanke objektiks on Alatskivi alevikus ehitatava esmatasandi tervisekeskuse ehitusprojekti ekspertiisi teenuse osutamine. Ehitusprojekt on koostatud järgmistes osades: arhitektuurse osa tööprojekt, sisearhitektuur tööprojekti mahus, konstruktiivse osa põhiprojekt, kütte-, jahutuse- ja ventilatsioonisüsteemide põhiprojekt, veevarustuse ja kanalisatsiooni osa põhiprojekt, elektrivarustuse osa põhiprojekt, nõrkvoolu osa põhiprojekt, automaatika osa põhiprojekt, asendiplaanilise osa põhiprojekt ning tehnoloogilised osad.

Pakkumus tuleb esitada digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressil: vald@peipsivald.ee

Pakkumuse esitamise lõpptähtaeg on 19. november 2020 kell 10.00.

Pakkumuskutse

Tehniline kirjeldus

Hinnapakkumuse vorm

Projekti ekspertiisitabeli näidis

______________________________________

Kahe kooli staadioni ja inventarihoone ehitus 

Ehitustööde teostamiseks on läbi viidud riigihange „Kahe kooli staadioni ja inventarihoone ehitus" (viitenumber 228724). Projektdokumentatsioon on leitav:  Alatskivi staadion ja inventarihoone ja Kolkja staadion.

Alatskivi kooli staadioni rekonstrueerimise, aadressil Kooli tn 1a, Alatskivi alevik, Kolkja kooli staadioni ehituse, aadressil Sipelga tn 2, Kolkja alevik ja Alatskivi kooli inventarihoone ehituse, Kooli tn 1a, Alatskivi alevik vajalike ehitustööde omanikujärelevalve teenuse osutamine. Hankija eesmärgiks on tähtaegselt ja optimaalsete kuludega staadionite ja inventarihoone ehitamine.

Hinnapakkumise palume esitada hiljemalt 25.11.2020 kell 10.00, aadressile vald@peipsivald.ee

Pakkumuskutse

______________________________________