ELURUUMI KOHANDAMISE TOETUS

Kirjeldus

  • Toetust on õigus taotleda sügava ja raske puudega isikul (seadusliku esindajal), kelle elukohaks on rahvastikuregistri järgi Peipsiääre vallas asuv eluruum, mille kohandamiseks toetust taotletakse.

Toetuse suurus

  • Toetust on õigus saada ühe maksimaalmäära ulatuses üks kord kolme kalendriaasta jooksul, toetuse määramisel arvestatakse kohanduse põhjendatust ja tehtud kulutuste vajalikkust taotleja erivajadust arvestades.

Õigusaktid

Peipsiääre Vallavolikogu 30.01.2018 määrus nr 2 
"Sotsiaaltoetuste määramise ja maksime kord Peipsiääre vallas"

Kontaktisik. Kätlin Servet - Peipsiääre valla sotsiaalosakonna juhataja 
Telefon:  (+372) 5305 0730
E-post:   katlin.servet@peipsivald.ee

 

TOETUSE TAOTLEMINE

Vajalikud sammud
  • Täita vormikohane TAOTLUS
    Taotlusvorm on saadaval Peipsiääre Vallavalitsuses ja Peipsiääre valla teeninduskeskustes.

  • Avaldus esitada Peipsiääre Vallavalitsusele (Tartu mnt 4, Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, 60201 või e-posti aadressile vald@peipsivald.ee)

Vajaminevad dokumendid
  • Vormikohane TAOTLUS

  • Eluruumi omandiõigust tõendav dokument

  • Omaniku nõusolek planeeritud kohanduseks