Elukoha registreerimine

KUIDAS REGISTREERIDA

 1. Rahvastikuregistris (sisenedes ID-kaardi, mobiil-ID või Smart-ID abil).

 2. E-posti teel (digiallkirjastatult): saada vajalikud dokumendid (elukohateate VORM, vajadusel üürileping/omaniku nõusolek ning hooldusõgusliku vanema nõusolek) digitaalselt allkirjastatuna aadressile vald@peipsivald.ee.

 3. Kohapeal: võta kaasa vajalikud dokumendid ja tule Peipsiääre Vallavalitsusse ning täida elukohateate VORM paberil.

 4. Posti teel: saada täidetud elukohateate VORM postiga (Peipsiääre Vallavalitsus, Tartu mnt 4, Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartumaa, 60201) ja lisa juurde esitaja isikut tõendava dokumendi koopia ja vajalikud nõusolekud.
   

LISAINFO 

MEELESPEA

 • Rahvastikuregistris peavad kajastuma inimeste kehtivad ja korrektsed elukohaandmed.

 • Elukoht võib olla registreeritud korraga ainult ühes riigis.

 • Elukohateate esitamisel riigiportaalis ei muutu avaldaja elukoht automaatselt, vaid see laekub pärast kõigi avaldusel märgitud täisealiste isikute poolt digiallkirjastamist ametniku töölauale. Peale esitatud andmete õigsuse kontrollimist teeb ametnik elukoha registreerimise kande rahvastikuregistrisse.

 

______________________________________________________________________

Elukoha aadressi muutmine ruumi omaniku nõudmiselKUIDAS ESITADA AVALDUST

 1. Rahvastikuregistris (sisenedes ID-kaardi, mobiil-ID või Smart-ID abil).

 2. E-posti teel (digiallkirjastatult): saada AVALDUS digitaalselt allkirjastatuna aadressile vald@peipsivald.ee. 

 3. Kohapeal: võta kaasa vajalikud dokumendid ja tule Peipsiääre Vallavalitsusse ning täida AVALDUS paberil.

 4. Posti teel: saada täidetud AVALDUS postiga aadressile Peipsiääre Vallavalitsus, Tartu mnt 4, Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartumaa, 60201.
   

MEELESPEA

Ruumi omanik (koos kaas- või ühisomanikega) saab taotleda isikute aadresside muutmist rahvastikuregistris, kui neil isikutel puudub sellele omanikule kuuluvas ruumis elamise õigus ja nad on sealt elamast lahkunud. Taotluses kinnitab ruumi omanik neid asjaolusid oma allkirjaga.

Ruumi omaniku avaldusest teavitab kohalik omavalitsus inimest nii registris märgitud aadressile saadetava tähitud kirjaga kui ka väljaandes Ametlikud Teadaanded. 

Ruumi omaniku taotlus jääb rahuldamata, kui need isikud tõestavad kuu aja jooksul pärast teate saamist või Ametlikes Teadaannetes avaldamist dokumentaalselt oma õigust kasutada seda eluruumi, või kui nende isikute ja ruumi omaniku vahel käib kohtuvaidlus ruumi kasutusõiguse üle. 

Kui menetluse tulemusel omaniku õigustatud nõudmine rahuldatakse, lõpetatakse isiku rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmete kehtivus.

NB! Ruumi omanikul ei ole õigust avaldust esitada, kui inimene elab talle kuuluvas ruumis või isikul on õigus ruumi oma elukohana kasutada. Kasutusõiguse üle toimuvad vaidlused lahendatakse tsiviilkohtumenetluse käigus või üürivaidluse lahendamise seaduses sätestatud korras. Kui üürivaidlust lahendava komisjoni otsus või kohtulahend kasutusõiguse olemasolu või puudumise kohta on jõustunud, muudab kohalik omavalitsus isiku elukoha andmed rahvastikuregistris.