Uue elukoha registreerimine

Üldinfo

Kuidas esitada elukohateade?

Üldinfo

Kõigil Eesti elanikel on kohustus hoolitseda selle eest, et nende elukohaandmed rahvastikuregistris oleksid õiged. Elukoha registreerimine tähendab inimese elukoha andmete kandmist rahvastikuregistrisse. Elukohaandmed tuleb esitada rahvastikuregistrisse pärast uude elukohta kolimist, rahvastikuregistrist valede andmete leidmisel või elukoha andmete puudumisel.

Alaealise lapse elukoha registreerimisel tuleb esitada ka teise hooldusõigusliku vanema nõusolek. Teise vanema nõusolek on vabas vormis kirjutatud ja allkirjastatud dokument või allkiri elukohateatel.

Kui te ei ole elukohateates märgitud ruumi omanik, tuleb elukohateatele lisada ruumi kasutamise õigust tõendava dokumendi koopia (näiteks üürileping) või ruumi omaniku luba (vabas vormis kirjutatud ja allkirjastatud dokument või allkiri elukohateatel). Omaniku nõusolekut/üürilepingut ei ole vaja, kui rahvastikuregistrisse kantakse teie välisriigi elukoha andmed.

Kaasomandis oleva ruumi aadressi kandmiseks rahvastikuregistrisse tuleb elukohateate esitajal lisada elukohateatele kõigi kaasomanike või nende esindajate nõusolek, kui ruumi omanike vahelisest kaasomandi kokkuleppest ei tulene teisiti.

Kui te kasutate püsivaks või alaliseks elamiseks mitut elukohta, tuleb rahvastikuregistrisse elukoha andmete kandmiseks esitada omal valikul neist ühe aadress, lisades oma kontaktandmed (telefon, e-posti aadress). Teised püsivad või alalised aadressid on võimalik kanda lisa-aadressiks.

Kuidas esitada elukohateadet?

  1. E-rahvastikuregistris (sisenedes ID-kaardi, mobiil-ID või Smart-ID abil).

  2. E-posti teel: saada vajalikud dokumendid (elukohateate VORM, vajadusel üürileping/omaniku nõusolek ning hooldusõgusliku vanema nõusolek) digitaalselt allkirjastatuna aadressile vald@peipsivald.ee.

  3. Vallavalitsuses kohapeal: võta kaasa vajalikud dokumendid ja tule Peipsiääre Vallavalitsusse (Tartu mnt 4, Alatskivi alevik, E-R 8-16) ning täida elukohateate VORM paberil.

  4. Posti teel: saada täidetud elukohateate VORM , esitaja isikut tõendava dokumendi koopia ja vajalikud nõusolekud postiga aadressile Peipsiääre Vallavalitsus, Tartu mnt 4, Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartumaa, 60201.

Vallavalitsus kontrollib elukohateate nõuetele vastavust 10 tööpäeva jooksul alates elukohateate saamisest. Kui teade vastab nõuetele ja ei esine elukoha andmete kandmisest keeldumise aluseid, kannab vallavalitsuse ametnik elukoha aadressi rahvastikuregistrisse.

 Kantseleispetsialist

Age Kiuru
Telefon: +372 5770 4795
E-post: age.kiuru@peipsivald.ee