Minu eluruumi registreeritud isikud ja nende aadressi lõpetamine

Juhul kui inimese elukohaks on rahvastikuregistris märgitud omanikule kuuluv ruum, aga ruumi registreeritud inimene ei ela sellel aadressil ning tal puudub ruumi kasutusõigus, on omanikul õigus ruumi registreeritud inimese elukoha aadress lõpetada ehk esitada avaldus rahvastikuregistris kajastuva elukoha aadressi lõpetamiseks. 

Kuidas esitada elukoha aadressi lõpetamise avaldust ?

  1. E-rahvastikuregistris (sisenedes ID-kaardi, mobiil-ID või Smart-ID abil).

  2. E-posti teel: saada AVALDUS digitaalselt allkirjastatuna aadressile vald@peipsivald.ee. 

  3. Vallavalitsuses kohapeal: võta kaasa vajalikud dokumendid ja tule Peipsiääre Vallavalitsusse (Tartu mnt 4, Alatskivi alevik, E-R 8-16) ning täida AVALDUS paberil.

  4. Posti teel: saada täidetud AVALDUS postiga aadressile Peipsiääre Vallavalitsus, Tartu mnt 4, Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartumaa, 60201.

Ruumi omaniku taotlusest teavitab elanikku kohalik omavalitsus. Vajadusel avaldatakse teade väljaandes Ametlikud Teadaanded. Omaniku taotlust ei rahuldata, kui inimene ühe kuu jooksul teavituse kättetoimetamisest või Ametlikes Teadeannetes avaldamisest tõestab dokumentaalselt oma õigust kasutada elamispinda.

 Kantseleispetsialist

Age Kiuru
Telefon:+372 5770 4795 
E-post: age.kiuru@peipsivald.ee

  Rahvastikuregistri e-teenus