ELLUASTUMISTOETUS

Kirjeldus

  • Toetust makstakse isikule, kes asub esmakordselt iseseisvalt elama ja kes oli Peipsiääre valla (Peipsiääre vallaks ühinenud valdade) poolt paigutatud asendushooldusteenusele, eestkostele või perekonnas hooldamisele.
  • Õigus toetusele tekib iseseisvalt uude elukohta asumise päevast. Toetust saab taotleda kuni ühe aasta jooksul iseseisvalt elama asumise päevast.

Toetuse suurus

  •  300 eurot

TOETUSE TAOTLEMINE
  • Täita vormikohane TAOTLUS
    Paberkandjal on avaldusvorm saadaval ka Peipsiääre Vallavalitsuses ja Peipsiääre valla teeninduskeskustes.

  • Taotlus esitada Peipsiääre Vallavalitsusele (Tartu mnt 4, Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, 60201 või e-posti aadressile vald@peipsivald.ee)

VAJALIKUD DOKUMENDID
  • Vormikohane TAOTLUS

  • Eluruumi omandi- või kasutusõigust tõendav dokument

Õigusaktid Peipsiääre Vallavolikogu 23.11.2022 määrus nr 35 "Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord Peipsiääre vallas"
Peipsiääre Vallavolikogu 23.11.2022 määrus nr 36 "Peipsiääre valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määrad ja piirmäärad"
Kontaktisik. Kätlin Servet, Peipsiääre valla sotsiaalosakonna juhataja
Telefon:  (+372) 5305 0730
E-post:  katlin.servet@peipsivald.ee