EAKA TÄHTPÄEVA TOETUS

Kirjeldus

  • Eaka tähtpäeva toetust makstakse Peipsiääre valla elanikele 70., 75. ja alates 80. eluaastast igal sünnipäeval rahvastikuregistri andmete alusel.

Toetuse suurus

      Eaka tähtpäeva toetust makstakse järgnevalt:

  • 100 a ja enam vanuses - 100 eurot
  • 80, 85, 90, 95 a - 50 eurot
  • 70, 75 a - 20 eurot
  • 81 a kuni 99 (va juubelid) - 20 eurot
Õigusaktid

Peipsiääre Vallavolikogu 30.01.2018 määrus nr 2 
"Sotsiaaltoetuste määramise ja maksime kord Peipsiääre vallas"

Kontaktisik. Kätlin Servet- Peipsiääre valla sotsiaalosakonna juhataja 
Telefon:  (+372) 5305 0730
E-post:  katlin.servet@peipsivald.ee