Peipsiääre Teataja väljaandmine 2024. aastal

Peipsiääre Vallavalitsus ootab hinnapakkumist Peipsiääre valla lehe Peipsiääre Teataja väljaandmiseks perioodil 01.01.2024-31.12.2024.

Peipsiääre Teataja andmed

Formaat: trükiformaat A3, lõppformaat A4
Lehekülgede arv: 12
Värv: neljavärvitrükk
Paber: ajalehepaber grammkaaluga 52 g
Tiraaž: 2700 eksemplari
Ilmumissagedus: 11 korda aastas, jaanuar-juuni ja august-detsember kuu viimasel neljapäeval.

Hinnapakkumises peab sisalduma:
• lehe kujundus (sh vajadusel graafiliste illustratsioonide valmistamine, fotode või illustratsioonide leidmine),
• lehe küljendamine,
• keelekorrektuur,
• trükk,
• kandeteenus kõigile AS Eesti Posti (Omniva) andmebaasis olevatele Peipsiääre valla postiabonentidele, sh:
− Alatskivi raamatukogu (Kooli tn 1, Alatskivi alevik, Peipsiääre vald) 5 tk,
− Pala raamatukogu (Kultuurimaja, Pala küla, Peipsiääre vald) 5 tk,
− Koosa raamatukogu (Lasteaia, Koosa küla, Peipsiääre vald) 5 tk,
− Vara raamatukogu (Vara koolimaja, Vara küla, Peipsiääre vald) 5 tk,
− Kallaste raamatukogu (Sõpruse tn 4, Kallaste linn, Peipsiääre vald) 5 tk,
− Välgi raamatukogu (Välgi, Välgi küla, Peipsiääre vald) 3 tk,
− Lümati raamatukogu (Lümatimäe, Lümati küla, Peipsiääre vald) 3 tk,
− Varnja raamatukogu (Kesk tn 78, Varnja alevik, Peipsiääre vald) 3 tk,
− Kolkja raamatukogu (Suur tee 39, Kolkja alevik, Peipsiääre vald) 3 tk,
− Peipsiääre Vallavalitsus (Tartu mnt 4, Alatskivi alevik, Peipsiääre vald) 100 tk.

Hinnapakkumist ootame hiljemalt 4.10.2023 Peipsiääre Vallavalitsuse e-posti aadressile vald@peipsivald.ee. Hinnapakkumises palume näidata Peipsiääre Teataja ühe ilmumiskorra maksumuse. Hinnapakkumise kehtivus 30 päeva.

Lisainfo:
Kristi Jõesaar
avalike suhete spetsialist
523 8740
kristi.joesaar@peipsivald.ee

Peipsiääre valla teede talihooldus 2023/2024 talveperioodiks

Peipsiääre Vallavalitsus korraldab lihthanke Peipsiääre valla teede talihoolduseks 2023/2024 aasta talveperioodiks.

Tööpiirkonnaga on võimalik tutvuda ning selle iseärasuste ja töömahtude kohta saab täiendavat informatsiooni:

Pakkumused tuleb esitada hiljemalt 2.10.2023 kell 8.15.

Pakkumused avatakse 2.10.2023 kell 8.30 Peipsiääre vallavalitsuses, aadressil  Tartu mnt 4, Alatskivi alevik, Tartumaa, 60201.

Hankedokumentide kohta saab selgitust:

Hankedokumendid Peipsiääre vallas kohalike teede talihoolduseks 2023-2024 aasta talveperioodiks.

Lisa 1. Hinnapakkumus (Lae alla Word'i fail)

Kallaste linnakeskuse avaliku ruumi arhitektuurivõistlus

Terviklik ruumilise lahenduse leidmine Kallaste keskusele lähtuvalt Kallaste tulevikuvisioonist. Võistlus korraldatakse EV 100 arhitektuuriprogrammi "Hea avalik ruum" jätkuprogrammi raames.

Hankemenetluse liik: avatud ideekonkurss

28.09.2023 kell 16.00

Viitenumber riigihangete registris: 267202