Peipsiääre vallas Alatskivi alevikus Lasteaia tn 6 kinnistule planeeritava päikesepargi ehitustöödele omanikujärelevalve teenuse pakkumuse kutse

Ehitustööde teostamiseks on koostamisel riigihange „Alatskivi lasteaia päikesepargi projekteerimine ja ehitus" (viitenumber 280580). Projektdokumentatsioon on kätte saadav eelpool mainitud hanke juurest.

Hankija eesmärgiks on tähtaegselt ja optimaalsete kuludega Alatskivi lasteaia päikesepargi valmimine aadressil Lasteaia tn 6, Alatskivi alevik.

Hinnapakkumise palume esitada hiljemalt 14.06.2024 kell 12.00, aadressile vald@peipsivald.ee.

Alatskivi lasteaia päikesepargi omanikujärelevalve pakkumise kutse

Lisa 1. Hankelepingu projekt_Alatskivi lasteaia päikesepargi ehitustööde omanikujärelevalve
 

Peipsiääre vallas Kallaste linnas keskväljaku ehitustöödele omanikujärelevalve teenuse pakkumuse kutse

Ehitustööde teostamiseks on koostamisel riigihange „Kallaste linnakeskuse I etapi ehitus" (viitenumber 278164). Projektdokumentatsioon on kätte saadav eelpool mainitud hanke juurest.
 
Hankija eesmärgiks on tähtaegselt ja optimaalsete kuludega Kallaste keskväljaku I etapi valmimine aadressil Kallaste pank 1, Kallaste linn.
 
Hinnapakkumise palume esitada hiljemalt 14.06.2024 kell 12.00, aadressile vald@peipsivald.ee.