PEIPSIÄÄRE VALLA AUKODANIKUD 2019. AASTAL

                

              Urmas Pirk - Hindamatu panuse eest Peipsi piirkonna                                              Vahur Afanasjev (kodanikunimega Laanoja) - Peipsiääre piirkonna 
                 ettevõtluse arendamisel ning turundamisel                                                                                        esiletoomise eest Eesti kirjanduses 

 

PEIPSIÄÄRE VALLA AUKODANIKUD 2021. AASTAL

               

 Helgi Vaga  - Assikvere kandi vaimsuse ja ajaloolise mälu hoidmise ning                               Madis Avi -  Jätkusuutliku ja keskkonnasõbraliku ettevõtluse ning
         Kodavere pärimuskultuuri tutvustamise ja edasikandmise eest.                                         kultuuri ja spordi pikaajalise toetamise eest Vara piirkonnas