Haridus- ja kultuuriosakond

CSV
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Haridus- ja noorsootööspetsialist/osakonna juhataja Bianka Makoid (+372) 5872 0355 Haridus: Kõrgharidus, magister/ kasvatusteadus
Vastuvõtt: Etteregistreerimisel
Sporditööspetsialist Priit Allikivi (+372) 5304 6113 Haridus: Kõrgharidus, magister/ terviseteadus
Vastuvõtt: Etteregistreerimisel
Kultuuritööspetsialist Reet Kruup (+372) 525 0987 Haridus: Keskeriharidus, laulu eriala
Vastuvõtt: Etteregistreerimisel
Infospetsialist Viktoria Arro (+372) 523 8740 Haridus: Keskeriharidus, kujundusgraafik
Vastuvõtt: Etteregistreerimisel
Noorsootöötaja, Kallaste Elvira Buk (+372) 5690 7808 Haridus: Keskharidus
Noorsootöötaja, Vara Karin Klemmer (+372) 5306 4665 Haridus: Keskeriharidus, pagar-kondiiter