Haridus- ja kultuuriosakond

CSV
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Haridus- ja noorsootööspetsialist/osakonna juhataja Bianka Makoid 5872 0355 Kõrgharidus, magister (kasvatusteadus)
Sporditööspetsialist Priit Allikivi 5304 6113 Kõrgharidus, magister (terviseteadus)
Kultuuritööspetsialist Reet Kruup 525 0987 Keskeriharidus (laulu eriala)
Infospetsialist Kristi Jõesaar 523 8740 Kõrgharidus, magister (Eesti kirjandus)
Kultuuritöötaja, Kolkja Marina Lõsak 5692 6183 Keskharidus
Noorsootöötaja, Kallaste Irina Berežnaja 5808 0376 Rakenduslik kõrgharidus