Haridus- ja kultuuriosakond

CSV
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Haridus- ja noorsootööspetsialist/osakonna juhataja Bianka Makoid 5872 0355 Haridus: Kõrgharidus, magister/ kasvatusteadus
Sporditööspetsialist Priit Allikivi 5304 6113 Haridus: Kõrgharidus, magister/ terviseteadus
Kultuuritööspetsialist Reet Kruup 525 0987 Haridus: Keskeriharidus, laulu eriala
Infospetsialist Viktoria Arro 523 8740
Kultuuritöötaja, Kolkja Marina Lõsak 5692 6183 Haridus: Keskharidus
Noorsootöötaja, Kallaste Irina Berežnaja 5808 0376 Haridus: Rakenduslik kõrgharidus