Sotsiaalosakond

CSV
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Sotsiaalosakonna juhataja Kätlin Servet 5305 0730 Kõrgharidus, magister/sotsiaaltöö Vastuvõtt: T 9.00-15.00
Lastekaitsespetsialist Inga Jegorova 5390 1252 Haridus: Rakenduslik kõrgharidus, sotsiaaltöö
Vastuvõtt: T 8.30-12.30
Muul ajal kokkuleppel
Sotsiaaltööspetsialist, Alatskivi Veele Kook 509 3440 Haridus: Rakenduslik kõrgharidus, sotsiaaltöö
Vastuvõtt: T ja K 9.00-15.00, R 9.00-12.00
Muul ajal kokkuleppel
Sotsiaaltööspetsialist, Kallaste Galina Sokolova 526 3469 Haridus: Keskeriharidus, sotsiaal- ja tervishoid
Vastuvõtt: E,K,N 8.00-14.00
Sotsiaaltööspetsialist, Koosa Veele Kook 509 3440 Haridus: Rakenduslik kõrgharidus, sotsiaaltöö
Vastuvõtt: N 10.00-12.00
Sotsiaaltööspetsialist, Pala Inga Jegorova 5390 1252 Haridus: Rakenduslik kõrgharidus, sotsiaaltöö
Vastuvõtt: K 8.30-12.00
Muul ajal kokkuleppel
Sotsiaaltööspetsialist, Kolkja Olga Solovjova 5307 2585 Haridus: Keskeriharidus, sotsiaal- ja tervishoid
Vastuvõtt: T,K,N 8.00-14.00
Sotsiaaltööspetsialist, Vara Vaike Torokvei 5669 3734 Haridus: Kõrgharidus, õigusteadus
Vastuvõtt: E,K,N 8.30-11.30 Muul ajal kokkuleppel
Sotsiaalhooldaja, Alatskivi Kristina Vulf 5411 0014 Haridus: Keskeriharidus
Sotsiaalhooldaja, Alatskivi Silvi Vaiknemets 503 2380 Haridus: Keskeriharidus
Sotsiaalhooldaja, Vara Elle Koort 5569 6836
Sotsiaalhooldaja, Välgi Maimo Sikk 523 8083
Sotsiaalhooldaja, Pala Elvi Randlahe 5692 9250
Sotsiaalhooldaja, Pala Ene Toom 552 4214
Sotsiaalhooldaja Kallaste ja Kolkja Natalja Sorgina

Ametnike tegevusvaldkond

Ametnik Tegevusvaldkond
Kätlin Servet Osakonna töö juhtimine
Inga Jegorova Lastekaitse, Pala piirkonna sotsiaalteenused, toimetuleku- ja sotsiaaltoetused
Olga Solovjova Peipsiääre piirkonna sotsiaalteenused, toimetuleku- ja sotsiaaltoetused
Galina Sokolova Kallaste piirkonna sotsiaalteenused, toimetuleku- ja sotsiaaltoetused
Vaike Torokvei Vara piirkonna sotsiaalteenused, toimetuleku- ja sotsiaaltoetused
Veele Kook Alatskivi ja Koosa piirkonna sotsiaalteenused, toimetuleku- ja sotsiaaltoetused, sotsiaaltransport, koduteenus