Sotsiaalosakond

CSV
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Sotsiaalosakonna juhataja Triin Vaino 5305 0730 Vastuvõtt Alatskivil kokkuleppel
Rakenduskõrgharidus (sotsiaaltöö)
Sotsiaaltööspetsialist, Alatskivi Zlata Hollat 509 3440 Sotsiaalhoolekande teenuste ja toetuste korraldamine eakatele, puuetega inimestele ja teistele abivajajatele, lastekaitsealase töö korraldamine koostöös lastekaitsespetsialistiga.
Vastuvõtt Alatskivil E 8-16 ja Palal K 8-12
Muul ajal kokkuleppel

Rakenduskõrgharidus (sotsiaaltöö)
Sotsiaaltööspetsialist, Kolkja Olga Solovjova 5307 2585 Sotsiaalnõustamine, sotsiaalteenuste ja –toetuste määramine, eestkoste küsimused, abi - ja hooldusvajaduse hindamine, hoolduse seadmine ja hooldajatoetuse määramine.
Vastuvõtt Kolkjas E 8-12
Muul ajal kokkuleppel
Keskeriharidus (sotsiaal- ja tervishoid)
Sotsiaaltööspetsialist, Kallaste Galina Sokolova 526 3469 Sotsiaalhoolekande teenuste ja toetuste korraldamine eakatele, puuetega inimestele ja teistele abivajajatele, lastekaitsealase töö korraldamine koostöös lastekaitsespetsialistiga.
Vastuvõtt Kallastel E 8-12
Muul ajal kokkuleppel

Keskeriharidus (sotsiaal- ja tervishoid)
Sotsiaaltööspetsialist, Vara Relika Laan 5190 5340 Sotsiaalhoolekande teenuste ja toetuste korraldamine eakatele, puuetega inimestele ja teistele abivajajatele, lastekaitsealase töö korraldamine koostöös lastekaitsespetsialistiga.
Vastuvõtt Varal K 8-12 ja Koosal K 13-16
Muul ajal kokkuleppel

Kutsekeskharidus
Lastekaitsespetsialist Helina Vester
5669 3734 Lastekaitse - lapse õiguste ja heaolu tagamine, lastega perede sotsiaalnõustamine, toetavatele sotsiaalteenustele suunamise korraldamine.
Vastuvõtt kokkuleppel
Kõrgharidus (sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika)
Sotsiaalkaitse ennetusspetsialist Kristina Vulf 5411 0014 Sotsiaalkaitsega kaasnev ennetustöö, sh valdkondlike projektide leidmine, koostamine ja koordineerimine, sotsiaaltranspordi korraldamine.
Keskeriharidus (infotöötlus, hooldustöö)
Sotsiaalhooldaja Kallaste ja Kolkja Natalja Sorgina 5559 7741 Koduteenuse ja sotsiaaltransporditeenuse osutamine.
Sotsiaalhooldaja, Alatskivi ja Koosa Svetlana Püss 523 6085 Koduteenuse ja sotsiaaltransporditeenuse osutamine.
Sotsiaalhooldaja, Alatskivi Silvi Vaiknemets 503 2380 Koduteenuse osutamine.
Keskeriharidus
Sotsiaalhooldaja, Pala Ene Toom 552 4214 Koduteenuse osutamine.
Sotsiaalhooldaja, Pala Elvi Randlahe 5692 9250 Koduteenuse osutamine.
Sotsiaalhooldaja, Vara Elle Koort 5569 6836 Koduteenuse osutamine.