Sotsiaalosakond

CSV
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Sotsiaalosakonna juhataja Kätlin Servet 5305 0730 Vastuvõtt Alatskivil T 9.00-12.00
Muul ajal kokkuleppel

Kõrgharidus, magister (sotsiaaltöö)
Sotsiaaltööspetsialist, Alatskivi Veele Kook 509 3440 Vastuvõtt Alatskivil T ja K 9.00-14.30
Muul ajal kokkuleppel

Rakenduslik kõrgharidus (sotsiaaltöö)
Sotsiaaltööspetsialist, Kallaste Galina Sokolova 526 3469 Kallaste teeninduspiirkonnas sotsiaalhoolekande teenuste ja toetuste korraldamine eakatele, puuetega inimestele ja teistele abivajajatele, lastekaitsealase töö korraldamine koostöös lastekaitsespetsialistiga.
Vastuvõtt Kallastel E, K ja N 8.30-11.30
Muul ajal kokkuleppel

Keskeriharidus (sotsiaal- ja tervishoid)
Sotsiaaltööspetsialist, Kolkja Olga Solovjova 5307 2585 Sotsiaalnõustamine, sotsiaalteenuste ja –toetuste määramine, eestkoste küsimused, abi - ja hooldusvajaduse hindamine, hoolduse seadmine ja hooldajatoetuse määramine.
Vastuvõtt Kolkjas T, K ja N 8.30-14.00
Muul ajal kokkuleppel
Keskeriharidus (sotsiaal- ja tervishoid)
Õppepuhkusel 25.09.-29.09.2023
Sotsiaaltööspetsialist, Koosa ja Pala Eha Saar 5453 0200 Vastuvõtt Koosal T 8.30-12.00
Vastuvõtt Palal K 8.30-12.00
Muul ajal kokkuleppel

Kõrgharidus (sotsiaaltöö)
Lastekaitsespetsialist Helina Vester 5669 3734 Vastuvõtt Alatskivil K 9.00-12.00
Muul ajal kokkuleppel
Kõrgharidus (sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika)
Sotsiaalkaitse ennetusspetsialist Kristina Vulf 5411 0014 Sotsiaalkaitsega kaasnev ennetustöö, sh valdkondlike projektid leidmine, koostamine ja koordineerimine.
Keskeriharidus (infotöötlus, hooldustöö)
Sotsiaalhooldaja, Alatskivi Silvi Vaiknemets 503 2380 Keskeriharidus
Sotsiaalhooldaja, Alatskivi ja Koosa Svetlana Püss 523 6085
Sotsiaalhooldaja, Vara Elle Koort 5569 6836
Sotsiaalhooldaja, Välgi Maimo Sikk 523 8083
Sotsiaalhooldaja, Pala Elvi Randlahe 5692 9250
Sotsiaalhooldaja, Pala Ene Toom 552 4214
Sotsiaalhooldaja Kallaste ja Kolkja Natalja Sorgina 5559 7741 Koduteenuste osutamine Kallaste ja Peipsiääre piirkonnas.