Peipsiääre Vallavalitsuse 25. juuni 2024 korraldusega nr 360 eraldati teotused hajaasustuse programmist 2024 järgmistele projektidele:

Toetuse saaja Projekti nimi Eraldatud toetussumma (EUR)
Aive Margusson ja Urmas Margusson Puurkaevu ja joogiveetrassi rajamine 8241,79
Tiina Siim Pallometsa talu kanalisatsiooni ehitamine 2600,15

Inge Rebane ja Astrid Märdimäe

Aia kortermaja veesüsteemid 2206,98
Kristjan Koppel ja Aim Kivisaar Puurkaevu rajamine, pumpla sisustus 6461,21
Elar Aav Puurkaevu rajamine 5558,32
Margus Poolakese Majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine, puurkaevu rajamine 6375,72
Aivar Ots Puurkaevu rajamine 6027,99
Aivi Koosa Rannavere salvkaevu puhastamine ja korrastamine 608,96
Signe Teras Puurkaevu rajamine 6500
Andre Klaus Idlase talu puurkaevu ja veesüsteemi rajamine 5856,7
Lembit Kaasik Kanalisatsiooni biopuhasti paigaldamine 3772,30
Salev Lassi Puurkaevu rajamine 6293,98
Kuldar Lepiste Kanalisatsioonisüsteem 2520,1
Janar Kõivik Kanalisatsioon 5186,40
Joosep Kaiv Salvkaevu rajamine Järveotsa tallu 4189,12
Aivar Vahi Puurkaevu rajamine 6500
Tiit Vei Lahe talu kanalisatsioon 2452,20
Olev Elken Savikoja kinnistu kaevu ehitus 5681,14
Enn Vihman Veevarustussüsteemid 2966,94