Peipsiääre Vallavalitsuse 14. juuni 2023 korraldusega nr 301 eraldati teotused hajaasustuse programmist 2023 järgmistele projektidele:

Toetuse saaja nimed

Projekti nimi

Eraldatus toetussumma (EUR)

Juta Soplepmann

Soorebase talu puurkaevu rajamine, veetrassi ehitus ja filtri paigaldus

6478

Laine Puusepp

Hajaasustuse programm 2023 puurkaevu rajamine

6146,58

Koit Laksaar

Puurkaevu rajamine Allika talule

4897,63

Urmas Sipelgas

Veepehmendus-rauaeemaldusseadme paigaldus

1422,28

Ksenija Kivirand

Veevarustussüsteemid

6500

Hillar Meoma

Liivaku talu, veevarustussüsteemide projekt, puurkaevu ehitus

5406,90

Andrus Lamp

Kanalisatsioonisüsteemid

3835,08

Leili Dudkina

Ilja kinnistule kanalisatsioonisüsteemi rajamine

2148,10

Riho Tammistu

Elamus olemasoleva nõuetele mittevastava kanalisatsioonisüsteemi ümberehitus

4988,82

Signe Kristiina Lähteenmäki

Kanalisatsioonisüsteemide valdkond

4216,98

Helju Višnjakov

Lootuse veevarustuse rajamine/uuendamine

5744,58

Viidas Kõnd

Veesüsteemide projekt

4494,36

Maire Rajaste

Männa talu puurkaevu rajamine

5386,80

Kristi Paimla

Biopuhasti paigaldamine Haava kinnistule

4229,04

Grigore Gondiu

Kaevu ja veevarustussüsteemi rajamiseks kinnistule Roosilehe

5420,78

Maarja Soomets

Kanalisatsioon

5354,64

Iriina Fjodorova

Salvkaevu rajamine

2543,32

Kai Vene

Kooli kinnistule puurkaevu ja veetrassi rajamine

6500

Tarmo Till

Puurkaevu pumbavahetus

752,40

Margit Kilter

Veevarustussüsteemid

2696,21

Kalle Korjus

Veesüsteemid. Vee puhastamiseks vajalike seadmete paigaldamine

837,50