« Tagasi

Peipsiääre Vallavolikogu I koosseisu 34. istung toimub 27. jaanuaril 2021 algusega kell 16.00 virtuaalselt infosüsteemis VOLIS

Peipsiääre Vallavolikogu I koosseisu 34. istung toimub 27. jaanuaril 2021 algusega kell 16.00 virtuaalselt  infosüsteemis  VOLIS.
Eelnõud ja materjalid SIIT

 

PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Peipsiääre valla 2020. a 2. lisaeelarve

Ettekandja finantsjuht Mirje Põld

2.  Peipsiääre  Vallavolikogu  28.03.2018  määruse  nr  16  „Peipsiääre  valla  jäätmevaldajate

registri põhimäärus" muutmine

Ettekandja keskkonna-ja arendusspetsialist Maimu Arro

3.    Peipsiääre    Vallavolikogu    28.03.2018    määruse    nr    15    „Peipsiääre    valla

jäätmehoolduseeskiri" muutmine

Ettekandja keskkonna-ja arendusspetsialist Maimu Arro

4.  Peipsiääre  Vallavolikogu  12.12.2018  määruse  nr  51  „Peipsiääre  valla  tunnustuse

avaldamise kord" muutmine 

Ettekandja spordi- ja kultuurikomisjoni esimees Tarmo Leini

5. Lumetõrje teostamise kord

Ettekandja abivallavanem Peeter Kiuru

6. Loa andmine kahe bussi kasutusrendile võtmiseks

Ettekandja abivallavanem Peeter Kiuru

7. Vallavara võõrandamine (Lepa) 

Ettekandja abivallavanem Peeter Kiuru

8. Vallavanema ülesannete delegeerimine lähtuvalt toimingupiirangust

Ettekandja volikogu esimees Jaako Lindmäe

9. Peipsiääre valla aukodanikuks nimetamine 

Ettekandja spordi- ja kultuurikomisjoni esimees Tarmo Leini

10. Peipsiääre valla 2021.aasta eelarve (I lugemine)

Ettekandja finantsjuht Mirje Põld

11. Komisjonide tööplaanid

12. Infopunkt