« Tagasi

Peipsiääre Vallavalitsus võõrandab kirjalikul enampakkumisel

1.   Kokora külas asuva „Varbe" kinnistu, registriosa nr 9114350, katastritunnus 12601:001:0268, suurus 9193 m². Maa sihtotstarve elamumaa. Alghind 3 000 eurot, osalustasu 50 eurot ja tagatisraha 300 eurot.

2.   Varnja alevikus asuva „Vestnitsa tn 2" kinnistu, registriosa nr 4838504, katastritunnus 58701:005:0085, suurus 0,04 ha. Maa sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa. Alghind 10 000 eurot, osalustasu 50 eurot ja tagatisraha 1000 eurot

3.   Pala külas asuva Mõisapargi kinnistu, registriosa nr 1753735, katastritunnus 57602:002:0116. Alghind 70 000 eurot, osalustasu 50 eurot ja tagatisraha 7000 eurot.

4.  Koosa külas Koosa 20 kinnistul asuva 2-toalise korteriomandi (54,8m2), registriosa nr 4090504, katastritunnus 86102:001:0164. Alghind 7 000 eurot, osalustasu 50 eurot ja tagatisraha 700 eurot

5.  Kallaste linnas asuva „Võidu tn 38/Õnne 2" kinnistu 2/3 kaasomandist registriosa nr 10489850, katastritunnus 27901:001:0233, suurus 567 m². Maa sihtotstarve elamumaa. Alghind 3000 eurot, osalustasu 50 eurot ja tagatisraha 300 eurot

Osavõtutasu ja tagatisraha peab olema laekunud Peipsiääre Vallavalitsuse arveldusarvele nr EE601010102034611007 SEB Pangas  enne pakkumise esitamist. Ostuhind kuulub tasumisele 30 kalendripäeva jooksul pärast enampakkumiste tulemuste kinnitamise otsuse jõustumist. Müügi ja asjaõiguse lepingu sõlmimise kulud tasub ostja. Ostupakkumine esitada kinnises ümbrikus Peipsiääre Vallavalitsusele aadressil Tartu mnt 4, Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, 60201 Tartu maakond märgusõnaga „Varbe" , „Vestnitsa 2", „Mõisapargi",  „Koosa 20" või „Võidu 38". Pakkumiste esitamise lõpptähtaeg on 16.november 2018 kell 12.00. Pakkumiste avamine toimub samal päeval kell 13.00. Ümbrik peab sisaldama täielikke andmeid pakkuja kohta, dokumenti osalustasu ja tagatisraha tasumise kohta, sõnade ja numbritega kirjutatud pakkumissummat ja kuupäeva, esitaja allkirja, esindaja puhul volikirja.

 

Info: Peeter Kiuru tel. 5393 2566

Kalmar Raudsepp tel. 515 4875