« Tagasi

Kutse ettevõtjate ümarlauda

Kutsume Teid osalema Peipsiääre valla ettevõtjate ümarlaual 13. augustil kell 10.00 Peipsiääre Vallavalitsuses (Tartu mnt 4, Alatskivi alevik).

Kohtumise eesmärgiks on välja selgitada ettevõtjate ootused uuele üldplaneeringule, kuhu ja kui palju kavandada äri- ja tootmisalasid, millised on ettevõtjate probleemid maakasutuse osas ning edasised plaanid.

Peipsiääre Vallavolikogu 22. augusti 2018 otsusega nr 56 algatati Peipsiääre valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Kobras AS-iga koostöös vallavalitsusega on valminud üldplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus, mis on suuniseks edasisele üldplaneeringu koostamisele ning keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande koostamisele. Lähteseisukohad ja väljatöötamise kavatsus on leitavad http://www.peipsivald.ee/uldplaneeringute-koostamine. Alustatud on esimeste töökoosolekutega eelnõu koostamiseks.

Just nüüd on õige aeg, et öelda oma arvamus ning kurta oma muret. Ootame Teie ettepanekuid ja kommentaare ning oleme valmis tegema koostööd, et leida parim, kõiki osapooli rahuldav lahendus.

Ootame ka ettevõtjate kirjalikke ettepanekuid, soove ja arvamusi koostatavale üldplaneeringule Peipsiääre Vallavalitsuse e-posti aadressil: vald@peipsivald.ee

Ettevõtjate ümarlaual osalemiseks saab end registreerida kuni 06.08.2019 Peipsiääre valla kodulehel www.peipsivald.ee .

REGISTREERI SIIN