« Tagasi

Peipsiääre Vallavolikogu II koosseisu 12. istung toimub 28. juunil 2022 kell 16.00 Kolkja Rahvamaja ruumides

Peipsiääre Vallavolikogu II koosseisu 12. istung toimub 28. juunil 2022 algusega kell 16.00 Kolkja Rahvamaja ruumides (Kolkja alevik, Ranna tn 5) ja kohaliku omavalitsuse volikogu istungite infosüsteemis VOLIS, kuhu sisse logimine toimub ID-kaardi või Mobiil ID-ga, ning videosilla vahendusel veebikeskkonnas Google Meet, kuhu sisenemiseks edastatakse vastav link e-postiga.

Istungi otseülekannet saab jälgida SIIN

Volikogu istungi küsimuste eelnõud saab alla laadida SIIN

PÄEVAKORRA PROJEKT

1. Peipsiääre valla 2021. a konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine
Ettekandja vallavalitsuse finantsjuht Mirje Põld, kaasettekandja vallavolikogu revisjonikomisjoni esimees Meelis Mõisa

2. Sotsiaalkindlustusametiga halduslepingu sõlmimine
Ettekandja vallavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja Kätlin Servet, kaasettekandja vallavolikogu sotsiaalkomisjoni aseesimees Irina Orlova

3. Volikogu tööst osavõtu eest tasu ja hüvituste maksmise kord
3.1. Eelnõu: Volikogu tööst osavõtu eest tasu ja hüvituste maksmise kord (variant nr 1);
3.2. Eelnõu: Vallavolikogu 01.11.2017 määruse nr 1 „Volikogu liikmetele volikogu tööst osavõtu eest tasu ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvituse suuruse ja maksmise kord" muutmine (variant nr 2).
Ettekandja vallavolikogu eelarvekomisjoni esimees Andu Tõrva, kaasettekandja vallasekretär Jekaterina Aader

4. Peipsiääre Vallavolikogu 22.02.2022 otsuse nr 8 muutmine
Ettekandja abivallavanem Peeter Kiuru

5. Vallavara võõrandamine (Kolkja alevik, Suur tee 15b)
Ettekandja abivallavanem Peeter Kiuru

6. Vallavara võõrandamine (Pajuvälja kinnistu, Torila küla)
Ettekandja abivallavanem Peeter Kiuru

7. Vallavara võõrandamine (Sipelga küla, Oja kinnistu)
Ettekandja abivallavanem Peeter Kiuru

8. Vallavara võõrandamine (Alatskivi alevik, Liivaaugu 5a)
Ettekandja abivallavanem Peeter Kiuru

9. Vallavara võõrandamine (Koosa küla, Lauda kinnistu)
Ettekandja abivallavanem Peeter Kiuru

10. Peipsiääre Vallavalitsuse hagiavaldus Osaühingu Vändra MP ja Lasten Ehitus OÜ vastu
Ettekandja vallasekretär Jekaterina Aader

11. Eluruumide alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramiseks
Ettekandja vallavalitsuse sotsiaalkomisjoni liige ja vallavalitsuse liige Rutt Pirk, kaasettekandja sotsiaalkomisjoni aseesimees Irina Orlova

12. Vallavalitsuse töö ülevaade
Ettekandja vallavanem Piibe Koemets

13. Informatiivsed küsimused: taotlused, avaldused, ettepanekud
Ettekandja vallavolikogu esimees Kalev Parik