29. septembril algab Kaitseliidu Lõuna maakatseringkonnas kuni 8. oktoobrini kestev õppus Ussisõnad

29. septembril algab õppus Ussisõnad

29. septembril algab Kaitseliidu Lõuna maakatseringkonnas kuni 8. oktoobrini kestev õppus Ussisõnad

Peipsiääre valla jäätmekava aastateks 2024-2029 eelnõu avalik arutelu toimub 3. oktoobril 2023 kell 14.00 Peipsiääre vallamaja (Tartu mnt 4, Alatskivi alevik, Peipsiääre vald)  II korruse...

Peipsiääre valla jäätmekava aastateks 2024-2029 eelnõu avalik arutelu 3.10.23

Peipsiääre valla jäätmekava aastateks 2024-2029 eelnõu avalik arutelu toimub 3. oktoobril 2023 kell 14.00 Peipsiääre vallamaja (Tartu mnt 4, Alatskivi alevik, Peipsiääre vald)  II korruse...

Värskes lehes anname valla ülevaate vallavalitsuse ja selle allasutuste tegevusest, kajastame kohalikke sündmusi, vallavolikogu ja -valitsuse istungeid ning vallaelus toimuvat.

Ilmunud on septembri Peipsiääre Teataja

Värskes lehes anname valla ülevaate vallavalitsuse ja selle allasutuste tegevusest, kajastame kohalikke sündmusi, vallavolikogu ja -valitsuse istungeid ning vallaelus toimuvat.

Märtsikuust alates on Kallastel uuendatud tänavavalgustust ja linna tänavad on nüüdseks saanud uue valgusvarustuse - nutikad ja energiasäästlikud LED valgustid.

Kallaste uue tänavavalgustuse tutvustus 3.10.2023 kell 19.00 Kallastel

Märtsikuust alates on Kallastel uuendatud tänavavalgustust ja linna tänavad on nüüdseks saanud uue valgusvarustuse - nutikad ja energiasäästlikud LED valgustid.

Registreerimine telefonil 503 2380 (Silvi Vaiknemets). Transpordi info registreerimisel. Sündmus on tasuta.  

Tartumaa eakate heaolupäev toimub 24. oktoobril Elvas

Registreerimine telefonil 503 2380 (Silvi Vaiknemets). Transpordi info registreerimisel. Sündmus on tasuta.  

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu juhatuse otsusega antakse igal aastal ühele Eesti maaraamatukoguhoidjale „Aasta maaraamatukoguhoidja“ auhind.

Tartumaa aasta raamatukoguhoidja 2023 on Anu Saul

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu juhatuse otsusega antakse igal aastal ühele Eesti maaraamatukoguhoidjale „Aasta maaraamatukoguhoidja“ auhind.

Hetkel ei saa AS Emajõe Veevärk kinnitada, et Alatskivi aleviku joogivesi vastab nõuetele, kuna kinnituseks on vaja kooskõlastust Terviseametilt. Kooskõlastuse saamiseks võtab AS Emajõe Veevärk...

Teadaanne Alatskivi aleviku ühisveevärgi olukorrast 26.09.23

Hetkel ei saa AS Emajõe Veevärk kinnitada, et Alatskivi aleviku joogivesi vastab nõuetele, kuna kinnituseks on vaja kooskõlastust Terviseametilt. Kooskõlastuse saamiseks võtab AS Emajõe Veevärk...

Istung toimub Alatskivi Kunstide Koolis. Istung viiakse läbi kohaliku omavalitsuse istungite infosüsteemis VOLIS ning seda on võimalik jälgida ka otseülekandena Peipsiääre Vallavalitsuse Facebooki...

Peipsiääre Vallavolikogu II koosseisu 26. istung 27.09.2023 kell 16.00

Istung toimub Alatskivi Kunstide Koolis. Istung viiakse läbi kohaliku omavalitsuse istungite infosüsteemis VOLIS ning seda on võimalik jälgida ka otseülekandena Peipsiääre Vallavalitsuse Facebooki...

Peipsiääre vald osaleb 23. septembril toimuval üle-eestilisel Maal elamise päeval Koosa ja Vara piirkonnaga. Tule vaata, kuidas meil Koosal ja Varal päriselt elatakse!

Maal elamise päev toimus 23. septembril.

Peipsiääre vald osaleb 23. septembril toimuval üle-eestilisel Maal elamise päeval Koosa ja Vara piirkonnaga. Tule vaata, kuidas meil Koosal ja Varal päriselt elatakse!

Maa-amet tellib riigimaade hooldustöid riigihanke korras. Tööde tellimiseks on muuhulgas riigihangete registrisse üles seatud alljärgnevad dünaamilised hankesüsteemid, millega on kõigil...

Maa-amet kutsub osalema dünaamilistes hankesüsteemides

Maa-amet tellib riigimaade hooldustöid riigihanke korras. Tööde tellimiseks on muuhulgas riigihangete registrisse üles seatud alljärgnevad dünaamilised hankesüsteemid, millega on kõigil...

Peipsiääre valla Ettevõtlusklubi sügishooaja esimese kokkusaamise korraldamisele aitab kaasa Tartu Ärinõuandla.

Peipsiääre valla ettevõtlusklubi järgmine kokkusaamine toimub 18.10.2023

Peipsiääre valla Ettevõtlusklubi sügishooaja esimese kokkusaamise korraldamisele aitab kaasa Tartu Ärinõuandla.

Põllumajandus- ja Toiduamet alustab Kirde- ja Kagu-Eesti aladel sügisest rebaste ja kährikute suukaudset marutaudivastast vaktsineerimist.

18.–24. septembrini toimub metsloomade marutaudivastane vaktsineerimine

Põllumajandus- ja Toiduamet alustab Kirde- ja Kagu-Eesti aladel sügisest rebaste ja kährikute suukaudset marutaudivastast vaktsineerimist.

AS Emajõe Veevärk teostas puurkaevu manteltoru läbiva lekkiva adapteri vahetuse ning seejärel ka puurkaevu desinfitseerimise. 19.09.2023 toimub lisadesinfitseerimine puurkaevule ning AS Emajõe...

Alatskivi joogiveepuhasti ja asula torustike desinfitseerimine jätkub kuni nõuetele vastava joogivee tagamiseni

AS Emajõe Veevärk teostas puurkaevu manteltoru läbiva lekkiva adapteri vahetuse ning seejärel ka puurkaevu desinfitseerimise. 19.09.2023 toimub lisadesinfitseerimine puurkaevule ning AS Emajõe...

Peipsiääre Vallavalitsus teatab, et valminud Peipsiääre valla jäätmekava aastateks 2024-2029 eelnõu. Eelnõuga on võimalik tutvuda 14. – 28. september 2023 Peipsiääre Vallavalitsuses (Tartu...

Peipsiääre valla jäätmekava aastateks 2024-2029 eelnõu avalik väljapanek 14.-28.09.2023

Peipsiääre Vallavalitsus teatab, et valminud Peipsiääre valla jäätmekava aastateks 2024-2029 eelnõu. Eelnõuga on võimalik tutvuda 14. – 28. september 2023 Peipsiääre Vallavalitsuses (Tartu...

Kandideerimisdokumente ootame hiljemalt 27.09.2023 e-posti aadressile vald@peipsivald.ee.

Peipsiääre Vallavalitsus ootab tööle vanemraamatupidajat

Kandideerimisdokumente ootame hiljemalt 27.09.2023 e-posti aadressile vald@peipsivald.ee.

Detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek kestab 27.09.2023-27.10.2023.
Kandideeri hiljemalt 20.09.2023
Peipsiääre vallas toimuvad peamised väljaõppe tegevused Alatskivi alevikus ja Varnja alevikus Varnja kordoni ümbruses.

Kaitseväe ja Kaitseliidu õppus Ussisõnad toimub Tartu maakonnas 29.09.-8.10.2023

Peipsiääre vallas toimuvad peamised väljaõppe tegevused Alatskivi alevikus ja Varnja alevikus Varnja kordoni ümbruses.

Pala kool ootab kooli vilistlasi, kõiki endiseid ja praeguseid õpetajaid, töötajaid ning sõpru kooli aastapäeva tähistamisele

Pala kool tähistab 95. sünnipäeva 23. septembril 2023

Pala kool ootab kooli vilistlasi, kõiki endiseid ja praeguseid õpetajaid, töötajaid ning sõpru kooli aastapäeva tähistamisele

Kallaste linn sai esimese DPD pakiautomaadi

DPD Eesti paigaldas Kallastele pakiautomaadi

Kallaste linn sai esimese DPD pakiautomaadi

Näitan: 1-20
Elemente lehe kohta 20
of 84