« Tagasi

PEIPSIÄÄRE VALLAVALITSUS VÕÕRANDAB

Peipsiääre Vallavalitsus võõrandab avalikul enampakkumisel järgmised kinnistud:

1. Tartu maakonnas Peipsiääre vallas Kallaste linnas Tööstuse tn 9 kinnistu (registriosa nr 4258204, katastritunnus 27901:001:0161) alghinnaga 20000 eurot. Kinnistu asub Pärsikivi paisjärve ääres. Kinnistul on põlenud hoone (endine Pärsikivi vesiveski). Olemas elektriliitumine. Vesi ja kanalisatsioon puuduvad.

https://kitsendused.maaamet.ee/#/avalik;ky=27901:001:0161

2. Tartu maakonnas Peipsiääre vallas Kasepää alevikus Kiriku tn 8 kinnistu (registriosa nr 2307104, katastritunnus 58701:003:0025) alghinnaga 16000 eurot. Hooned vajavad kapitaalremonti.

https://kitsendused.maaamet.ee/#/avalik;ky=58701:003:0025

3. Tartu maakonnas Peipsiääre vallas Päiksi külas Saare kinnistu (registriosa nr 19194950, katastritunnus 58601:001:1249) alghinnaga 5000 eurot. Kinnistul põlenud saun. Kommunikatsioonid puuduvad.

https://kitsendused.maaamet.ee/#/avalik;ky=58601:001:1249

4. Tartu maakonnas Peipsiääre vallas Nõva külas Hoidla kinnistu (registriosa nr 19244650, katastritunnus 58601:001:1293) alghinnaga 3000 eurot. Kommunikatsioonid puuduvad.

https://kitsendused.maaamet.ee/#/avalik;ky=58601:001:1293

Enampakkumise võitja on kohustatud sõlmima kinnistu notariaalse ostu-müügilepingu 30 kalendripäeva jooksul pärast enampakkumise tulemuse kinnitamist.

Enampakkumise võitja on kohustatud tasuma kinnistu ostuhinna Peipsiääre vallavalitsuse pangakontole hiljemalt ostu-müügilepingu sõlmimise päevale eelnevaks päevaks. Tehinguga seotud kulud ja omandiõiguse registreerimise kulud tasub ostja.

Enampakkumisel osalev pakkuja kinnitab pakkumist tehes, et on vara põhjalikult üle vaadanud, ta on teadlik kinnistu seisukorrast, suurusest ja piiridest ning juurdepääsuõigusest ja kitsendustest ning ei oma seoses vara, sealhulgas ehitis(t)e seisukorraga mingeid pretensioone võõrandajale ja ta on nõus kinnistu, sealhulgas ehitise(d) omandama seisundis, millises see on pakkumise tegemise hetkel.

Enampakkumine toimub osta.ee keskkonnas: https://www.osta.ee/kategooria/riigivara-ja-ettevotted/riigivara/kohalikud-omavalitsused/peipsiaare-vallavalitsus

 

Enampakkumise tähtaeg: 05.07.2021 kell 09:00

Info: Peeter Kiuru tel. 5393 2566 peeter.kiuru@peipsivald.ee

        Kalmar Raudsepp tel. 515 4875 kalmar.raudsepp@peipsivald.ee