« Tagasi

PEIPSIÄÄRE VALLAVALITSUS VÕÕRANDAB

PEIPSIÄÄRE VALLAVALITSUS VÕÕRANDAB AVALIKUL ENAMPAKKUMISEL

Peipsiääre Vallavalitsus võõrandab avalikul enampakkumisel järgmised kinnistud:

1. Tartu maakonnas Peipsiääre vallas Särgla külas Jõenurga kinnistu  (katastritunnus 58601:001:0229, registriosa nr 13152750)  alghinnaga 20000 eurot. Kinnistu asub Kääpa jõe kaldal. Kinnistul asuvad renoveerimist vajavad hooned (3 kämpingut, kuur ja põhihoone). Kommunikatsioonid puuduvad.

https://kitsendused.maaamet.ee/#/avalik;ky=58601:001:0229

Enampakkumise võitja on kohustatud sõlmima kinnistu notariaalse ostu-müügilepingu 30 kalendripäeva jooksul pärast enampakkumise tulemuse kinnitamist.

Enampakkumise võitja on kohustatud tasuma kinnistu ostuhinna Peipsiääre vallavalitsuse pangakontole hiljemalt ostu-müügilepingu sõlmimise päevale eelnevaks päevaks. Tehinguga seotud kulud ja omandiõiguse registreerimise kulud tasub ostja.

Enampakkumisel osalev pakkuja kinnitab pakkumist tehes, et on vara põhjalikult üle vaadanud, ta on teadlik kinnistu seisukorrast, suurusest ja piiridest ning juurdepääsuõigusest ja kitsendustest ning ei oma seoses vara, sealhulgas ehitis(t)e seisukorraga mingeid pretensioone võõrandajale ja ta on nõus kinnistu, sealhulgas ehitise(d) omandama seisundis, millises see on pakkumise tegemise hetkel.

Enampakkumise tähtaeg:05.05.2021 kell 12.00

Enampakkumine toimub osta.ee keskkonnas:

https://www.osta.ee/joenurga-kinnistu-sargla-kula-peipsiaare-vald-5004-m-155244800.html

Info: Peeter Kiuru tel. 5393 2566 peeter.kiuru@peipsivald.ee

        Kalmar Raudsepp tel. 515 4875 kalmar.raudsepp@peipsivald.ee