« Tagasi

Peipsiääre Vallavalitsus kuulutas välja konkursi vallasekretäri leidmiseks

TEENISTUSÜLESANDED

 • vallakantselei juhtimine
 • vallavolikogu ja -valitsuse juriidiline teenindamine
 • õigusaktide ja lepingute korrektsuse tagamine vastavalt seadustele ja teistele õigusaktidele
 • muude vallasekretärile õigusaktidega pandud ülesannete täitmine.

NÕUDED KANDIDAADILE

 • Haridustase: magister
 • Töökogemus sarnasel ametikohal vähemalt 2 aastat
 • Keeleoskus: 
  Eesti keel - nõutud  (kõnes C1 - väga hea), kirjas (C1 - väga hea)

  Vene keel - soovituslik  (kõnes B2 - hea), kirjas (B2 - hea)
 • B-kategooria auto juhiload
 • Arvutioskus - spetsialisti tase

OOTUSED KANDIDAADILE

 • õigusalane kõrgharidus;
 • vastavus kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 55 lõikes 2 toodud tingimustele;
 • soovitavalt varasem töökogemus avalikus sektoris;
 • tööks vajalike infotehnoloogiliste vahendite ja tarkvara kasutamise oskus;
 • otsustus- ja vastutusvõime, korrektsus ja kohusetundlikkus;
 • hea suhtlemis- ja väljendusoskus;
 • pingetaluvus ja koostöövalmidus.

OMALT POOLT PAKUME

 • Mitmekesist ja vastutusrikast tööd;
 • arenguvõimalusi ja erialaseid koolitusi;
 • toetavat ja sõbralikku meeskonda;
 • kaasaegset töökeskkonda;
 • põhipuhkust 35 kalendripäeva;
 • hüvitist teenistusülesannete täitmisel isikliku sõiduauto kasutamise eest.

TÖÖKOHA ANDMED

 • Töökoha asukoht: Tartu maakond, Peipsiääre vald, Alatskivi alevik, Tartu mnt
 • Vabade töökohtade arv: 1
 • Töötasu (bruto): 2300 EUR
 • Tööaeg: Täistööaeg
 • Töösuhte kestus:Tähtajatu
 • Tööle asumise aeg: Niipea kui võimalik 

KANDIDEERIMISE INFO

Avaliku konkursi dokumendivoor viiakse läbi 3.10.2022 algusega kell 13.00 ja vestlusvoor 5.10.2022 Peipsiääre vallamajas aadressil Tartu mnt 4, Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartumaa.

Konkursil osalemiseks tuleb kandidaadil esitada järgmised kandideerimisdokumendid:

1. allkirjastatud kandideerimisavaldus koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametniku teenistusse võtmise;
2. elulookirjeldus, sealhulgas töö- või teenistuskäik;
3. haridust tõendavad dokumendid;
4. motivatsioonikiri;
5. muud olulised andmed.


 • Kandideerimisdokumendid esitatakse märgusõna all "Vallasekretäri konkurss"Peipsiääre Vallavalitsusele aadressil Tartu mnt 4, Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond 60201 või digiallkirjastatult e-posti vald@peipsivald.ee hiljemalt 3.10.2022 kell 12.00.

Vajalikud dokumendid: CV, motivatsioonikiri ja kaaskiri.

Kandideerimise tähtaeg03.10.2022

Konkursi kohta annab informatsiooni Peipsiääre vallavanem Piibe Koemets, tel. 529 1771, e-post: piibe.koemets@peipsivald.ee