« Tagasi

Peipsiääre üldplaneeringu raames ehitusjoone määramine Kallaste linnas

Peipsiääre üldplaneeringu raames toimub avalik arutelu Kallaste linna Peipsi järve ehitusjoone määramiseks 10.08.2020 kell 15.00-17.00 Kallaste raamatukogus (Sõpruse tn 4, Kallaste linn).

Ehitusjoone määramine Peipsi järve ääres toimub lähtuvalt Looduskaitseseadusest (§ 38 lg 4 p 11) ehituskeeld ei laiene tiheasustusala ehituskeeluvööndi varem väljakujunenud ehitusjoonest maismaa suunas olemasolevate ehitiste vahele uue ehitise püstitamisele. Ehitusjoon määratakse kogu Kallaste linna piires Peipsi järve äärsel alal.

Samuti arutatakse turvalisuse huvides võimalikku Kalda tänava sulgemist ja juurdepääsude tagamist Võidu tänavalt.

Ehitusjoone määramise ja Kalda tänava sulgemise ettepanekuga on võimalik tutvuda Peipsiääre valla kodulehel http://www.peipsivald.ee/uldplaneeringute-koostamine