TÄISEALISTE RAVIMITE JA ABIVAHENDITE TOETUS

Kirjeldus

  • Toetust võimaldatakse raviteenuse saamise, retseptiravimite ostmise, abivahendi soetamise või rentimise omaosaluse kulude osaliseks või täielikuks hüvitamiseks. 

Toetuse suurus

  • 150 eurot eelarveaastas
Õigusaktid

Peipsiääre Vallavolikogu 23.11.2022 määrus nr 35 "Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord Peipsiääre vallas"

Peipsiääre Vallavolikogu 23.11.2022 määrus nr 36 "Peipsiääre valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määrad ja piirmäärad"

Kontaktisik. Triin Vaino, Peipsiääre valla sotsiaalosakonna juhataja 
Telefon:  (+372) 5305 0730
E-post: triin.vaino@peipsivald.ee

 

TOETUSE TAOTLEMINE

 

Vajalikud sammud
  • Vormikohane TAOTLUS
    Taotlusvorm on saadaval Peipsiääre Vallavalitsuses ja Peipsiääre valla teeninduskeskustes.

  • Taotlus esitada Peipsiääre Vallavalitsusele (Tartu mnt 4, Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, 60201 või e-posti aadressile vald@peipsivald.ee)

Vajaminevad dokumendid
  • Vormikohane TAOTLUS
  • Kuludokumendid
  • Sissetulekut tõendavad dokumendid