TÄISKASVANUTE RAVIMITE JA ABIVAHENDITE TOETUS
 

Kirjeldus

 Täiskasvanute ravimite ja abivahendite toetust võimaldatakse abivajajale üldjuhul, kui kuu netosissetulek on ühe perekonnaliikme kuni kahekordne riiklik toimetulekupiir

  1. retseptiravimite ostmiseks tehtud kulutuste osaliseks hüvitamiseks apteegist väljastatud nimelise arve-tšeki alusel; 

  2. ehniliste abivahendite rentimiseks ja ostmiseks tehtud kulutuste osaliseks hüvitamiseks; 

  3. transpordikulude osaliseks hüvitamiseks raviasutusse sõiduks kuludokumentide alusel kuni 50% ulatuses sõidukulude maksumusest; kütusekulu hüvitamisel arvestatakse ühe hüvitatava kilomeetri maksumuseks 0,20 eurot.

Toetuse suurus

  • Toetus määratakse sotsiaaltööspetsialisti poolt STAR-is lähtudes kinnitatud piirmääradest ja eraldatud vahenditest. Vajaduspõhised erijuhtumid lahendab vallavalitsus.

Õigusaktid

Peipsiääre Vallavolikogu 30.01.2018 määrus nr 2
"Sotsiaaltoetuste määramise ja maksime kord Peipsiääre vallas"

Kontaktisik. Kätlin Servet - Peipsiääre valla sotsiaalosakonna juhataja 
Telefon:  (+372) 5305 0730
E-post:   katlin.servet@peipsivald.ee

 

TOETUSE TAOTLEMINE

 

Vajalikud sammud
  • Täita vormikohane TAOTLUS
    Taotlusvorm on saadaval Peipsiääre Vallavalitsuses ja Peipsiääre valla teeninduskeskustes.

  • Taotlus esitada Peipsiääre Vallavalitsusele (Tartu mnt 4, Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, 60201 või e-posti aadressile vald@peipsivald.ee)

Vajaminevad dokumendid
  • Vormikohane TAOTLUS
  • Kuludokumendid