LÕPPENUD HANKED 2019

Omanikujärelevalve teostamine Alatskivi jäätmejaama rajamisel 

Teenuse eesmärgiks on omanikujärelevalve teostamine Alatskivi jäätmejaama rajamine (riigihange nr 202546) teostamise perioodil vastavalt käesoleva hanke dokumentatsioonis toodule. Samuti omanikujärelevalve teostamisega seotud ning sellest tulenevate teenuste osutamine ning toimingud, mis ei ole käesoleva riigihanke hankedokumentatsioonis otseselt kirjeldatud, kuid mis on tavapäraselt vajalikud omanikujärelevalve teenuse eesmärgi saavutamiseks. Hanke (Alatskivi jäätmejaama rajamine) tehniline kirjeldus on esitatud hankedokumentide lisas. 

Pakkumus tuleb esitada digitaalselt allkirjastatuna hiljemalt 25.01.2019 kl 15.00 e-posti aadressil vald@peipsivald.ee

Pakkumiskutse
Seletuskiri
Jäätmejaama projekt
Jäätmejaama asukoht
Jäätmejaama geoalus
Olmehoone plaan
Olmehoone varjualune

______________________________________