Peipsiääre valla koolivõrgu ümberkorraldamise eelnõu

Peipsiääre Vallavolikogu otsuse „Peipsiääre valla munitsipaalharidusasutuste Kallaste Lasteaed-Põhikooli ja Kolkja Lasteaed-Põhikooli ümberkorraldamine" eelnõu ja seletuskiri esitatakse avalikule arutelule arvamuste avaldamiseks ja ettepanekute tegemiseks.

Ettepanekuid saab esitada kuni 22.02.2021 meiliaadressile vald@peipsivald.ee.

Kallaste ja Kolkja kooli ümberkorraldamise eelnõuga saab tutvuda siin.

Kallaste ja Kolkja kooli ümberkorraldamise seletuskirjaga saab tutvuda siin.