Peipsiääre valla kriisikomisjon:

Esimees- Aleksandr Širokov

Aseesimees- Sergei Täpsi

Liikmed- Varmo Laumets, Kalev Parik, Rutt Pirk, Peeter Kiuru, Väino Kivirüüt

 

ETTEVAATUSABINÕUDEST PEIPSIÄÄRE VALLAS SEOSES KOROONAVIIRUSE LEVIKU TÕKESTAMISEGA

Viia Vallavalitsuse hallatav asutus Alatskivi Kunstide Kool distantsõppele alates 30.11.2020 kuni 31.12.2020; 

keelata huvihariduse läbiviimine (rahvatantsu harrastamine, kooriproovid, sportimine jne) valla omandis olevates ruumides alates 30.11.2020 kuni 31.12.2020, huviharidust on lubatud läbi viia vaid distantsõppena või õues; 

viia valla raamatukogud üle mittekontaktsele teenindusele.

VV istungi protokoll SIIN

_____________________________________________________

Jätta koroonaviiruse epideemilise leviku tõkestamiseks Peipsiääre valla haldusterritooriumil alates 16.11.2020 kuni 31.12.2020 ära kõik ühisüritused (peod sh jõulupeod, laadad, spordivõistlused, väljastpoolt valda saabuvate külaliste vastuvõtud jt), mis toimuvad vallale kuuluvate hoonete (koolide, lasteaedade, raamatukogude, spordihoonete, rahvamajade, kultuurimajade, seltsimajade, noortekeskuste) siseruumides

Vallavalitsuse ja vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajatel tuleb alates 16.11.2020 kuni 30.11.2020 klientide teenindamise ajal kanda maske.

VVK 557