Peipsiääre Vallavalitsuse  28.augusti 2018  korraldusega nr 380 rahuldati hajaasustuse programmist 2018  järgmised taotlused:

Toetuse saaja ja kaastaotlejate nimed

Projekti nimi ja tegevused

Eraldatud toetus-summa (EUR)

Andrus Aria

Anu talu Metsakivi külas puurkaevu rajamine

3718

Aigar Laumets, Gerli Antsi

Olevi kinnistule Kadrina külas  septiku ja imbväljaku rajamine

1675

Merle Pärtin

Vainu talu Haapsipea külas veesüsteemi ehitus

850,50

Alevtina Murova

Luiga talu Sipelga külas kanalisatsioonisüsteemi rajamine

5266,20

Inga Jegorova

Raineri kinnistul Kodavere külas septiku ja imbväljaku rajamine

1541

Anu Kull

Vahtra kinnistul Tõruvere külas veesüsteemi rajamine

917,50

Anu Kull

Vahtra kinnistul Tõruvere külas kanalisatsioonisüsteemi rajamine

1541

Külli Narits

Mäeotsa talu Kuningvere külas veesüteemi rajamine

850,50

Helgi Matto

Sarapi talu Põrgu külas veesüteemi rajamine

528,91

Kaja Palo

Palo kinnsitul Alasoo külas kanalisatsioonisüsteemi rajamine

1541

Viktor Arro

Tõnsu talu Torila külas kanalisatsioonisüsteemi rajamine

1533

Reigo Kardmaa

Orava talu Välgi külas veesüsteemi rajamine

683,40

Andres Tosso

Kivi kinnistule Nina külas salvkaevu rajamine

1482

Aivar Toomsalu

Villipu talu Pusi külas puurkaevu rauaeraldusfiltri paigaldamine

881,18

Reigo Kardmaa

Orava talu Välgi külas kanalisatsioonisüsteemi rajamine

2198,94

Urmas Jürgenson

Paukami talu Savimetsa külas veetorustiku rajamine

768

Reigo Kardmaa

Orava talu Välgi külas juurdepääsutee rekonstrueerimine

804

Uudo Eismel

Villemi talu Vea külas veesüsteemi rajamine

850,50

Viktor Arro

Tõnsu talu Torila külas puurkaevu rajamine

4921

Urmas Jürgenson

Paukami talu Savimetsa külas kanalisatsioonisüsteemi rajamine

3420

Helgi Matto

Sarapi talu Põrgu külas kanalisatsioonisüsteemi rajamine

1849,20

Külli Narits

Mäeotsa talu Kuningvere külas kanalisatsioonisüsteemi rajamine

2479

Eha Kivioja

Munamäe talu Nõva külas joogiveesüsteemi rajamine

542,70

Illimar Labent

Nurme talu Vara külas juurdepääsutee rekonstrueerimine

1940

Helle Vunk

Martini talu Sassukvere külas puurkaevu rajamine

3879,30

Märt Pedajas

Uuetoa talu Nõva külas kanalisatsioonisüsteemi rajamine

1675

Uudo Eismel

Villemi talu Vea külas kanalisatsioonisüsteemi rajamine

1541

Olga Kotkin

Salati talu Nina külas puurkaevu rajamine

2615

Oliver Urb, Tiiu Urb

Tootsi ja Kungla talu Sudemäe külas puurkaevu rajamine

7507,17