Valimisringkonnad ja vallavolikogu liikmete arv

 

28. juuni 2021 otsusega nr 27 moodustas Peipsiääre Vallavolikogu 4 valimisringkonda:

  1. valimisringkond nr 1 (Alatskivi piirkond) – piiriks Alatskivi alevik ning Alasoo, Haapsipea, Kesklahe, Kokora, Kuningvere, Kõdesi, Lahe, Lahepera, Linaleo, Naelavere, Nina, Orgemäe, Padakõrve, Passi, Peatskivi, Pusi, Päiksi, Riidma, Ronisoo, Rupsi, Saburi, Savastvere, Savimetsa, Sudemäe, Torila, Tõruvere, Virtsu, Tedreküla, Rootsiküla, Toruküla, Väljaküla külad (endise Alatskivi valla piirid) ja mandaatide arvuks 5;
     
  2. valimisringkond nr 2 (Kallaste piirkond) – piiriks Kallaste linn ja mandaatide arvuks 3;
     
  3. valimisringkond nr 3 (Pala piirkond) – piiriks Assikvere, Haavakivi, Kadrina, Kirtsi, Kodavere, Kokanurga, Lümati, Metsanurga, Moku, Nõva, Pala, Perametsa, Piibumäe, Piirivarbe, Punikvere, Raatvere, Ranna, Sassukvere, Sõõru, Sääritsa, Tagumaa, Vea, Äteniidi külad (endise Pala valla piirid) ja mandaatide arvuks 4;
     
  1. valimisringkond nr 4 (Kolkja, Vara ja Koosa piirkonnad) – Kasepää, Kolkja ja Varnja alevikud ning Savka, Sipelga külad; Alajõe, Kargaja, Kauda, Keressaare, Koosa, Koosalaane, Kusma, Kuusiku, Matjama, Meoma, Metsakivi, Mustametsa, Papiaru, Praaga, Põdra, Põldmaa, Põrgu, Rehemetsa, Selgise, Sookalduse, Särgla, Tähemaa, Undi, Vanaussaia, Vara, Välgi, Ätte, Pilpaküla külad (endiste Peipsiääre valla ja Vara valla piirid) ja mandaatide arvuks 9.

Sama otsusega määras Peipsiääre Vallavolikogu järgmise koosseisu liikmete arvuks 21.

Peipsiääre Vallavolikogu 28. juuni 2021 otsus nr 27