Peipsiääre Valla Valimiskomisjoni koosseis

valimiskomisjoni esimees vallasekretär Jekaterina Aader, e-post jekaterina.aader@peipsivald.ee, tel 516 4674

valimiskomisjoni aseesimees Sergei Täpsi, e-post sergei.tapsi@peipsivald.ee, tel 507 1892
 

Valimiskomisjoni liikmed:
Olga Solovjova, e-post olga.solovjova@peipsivald.ee, tel 5307 2585

Raimond Võimre, e-post raimond.voimre@peipsivald.ee, tel 5301 5887
Age Vene, e-post age.vene@peipsivald.ee,  tel 730 2370
 

Valimiskomisjoni asendusliikmed:
Katrin Must, e-post katrin.must@peipsivald.ee, tel 730 2370
Tõnu Ilves, e-post tonu.ilves@peipsivald.ee, tel 5885 5880
 

Peipsiääre Vallavolikogu 28.06.2021 otsus nr 28 „Peipsiääre valla valimiskomisjoni moodustamine"
Peipsiääre Vallavolikogu 27.04.2022 otsus nr 21 "Peipsiääre valla valimiskomisjoni uute liikmete nimetamine"

VALIMISKOMISJONI TÖÖAJAD

18. augustist kuni 15. septembrini 2021 (v.a 7. ja 9. septembril 2021) esmaspäevast neljapäevani kell 9.00-12.00 ja 13.00-16.00 ning reedel kell 9.00 -14.00

7. ja 9. septembril 2021 kell 13.00-18.00

16. septembrist valimispäevani, s.o 17. oktoobrini 2021 igal esmaspäeval kell 9.00-12.00

valimispäeval, 17. oktoobril 2021 kell 9.00-23.00

18. oktoobril 2021 kell 10.00-16.00

 

Valimiskomisjoni otsused

 

PEIPSIÄÄRE VALLA VALIMISKOMISJONI ASUKOHT

Peipsiääre Vallavalitsus aadressil  Tartu mnt 4, Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartumaa 60201
VVK 314 Valimiskomisjoni asukoha määramine