VALIMISJAOSKONDADE JA HÄÄLETAMISRUUMIDE ASUKOHAD NING LAHTIOLEKUPÄEVAD

 

Lisainfo: valimiskomisjoni esimees vallasekretär Jekaterina Aader, e-post jekaterina.aader@peipsivald.ee, tel 516 4674

 

Valimisringkond nr 1: Alatskivi piirkond

Valimisjaoskond nr 1 (Tel +372 5430 1367)

Asukoht: Juhan Liivi nim Alatskivi Kooli hoone, sissepääs Alatskivi Raamatukogust (Kooli tn 1, Alatskivi alevik, Peipsiääre vald)

 • Eelhääletamine toimub 11.-16. oktoober kell 12-20
 • Valimispäeval, 17. oktoober toimub hääletamine kell 9-20
 • 11.-14. oktoober saab jaoskonnas hääletada ka valija, kelle elukoht asub väljaspool Peipsiääre valda
 • 11.-14. oktoober korraldab jaoskond vajadusel hääletamist kell 9-20 ka asukohas ja ööpäevases hoolekandeasutuses
 • 15.-17. oktoober korraldab jaoskond kodus hääletamist kell 9-20

 

Valimisringkond nr 2: Kallaste piirkond

Valimisjaoskond nr 2 (Tel +372 5430 1368)

Asukoht: Kallaste kooli hoone (Oja tn 28, Kallaste linn, Peipsiääre vald)

 • Eelhääletamine toimub 15.-16. oktoober kell 12-20
 • Valimispäeval,17. oktoober toimub hääletamine kell 9-20
 • 15.-17. oktoober korraldab jaoskond kodus hääletamist kell 9-20

 

Valimisringkond nr 3: Pala piirkond

Valimisjaoskond nr 3 (Tel +372 5430 1369)

Asukoht: Pala Kultuurimaja (Pala küla, Peipsiääre vald). Sissepääs võimalik ratastooli ja lapsevankriga.

 • Eelhääletamine toimub 15.-16. oktoober kell 12-20
 • Valimispäeval,17. oktoober toimub hääletamine kell 9-20
 • 15.-17. oktoober korraldab jaoskond kodus hääletamist kell 9-20

 

Valimisringkond nr 4: Vara, Koosa ja Kolkja piirkonnad

Valimisjaoskond nr 4 (Tel +372 5430 1370)

Asukoht: Vara teeninduskeskuses (Vara küla, Peipsiääre vald)

 • Eelhääletamine toimub 15.-16. oktoober kell 12-20
 • Valimispäeval,17. oktoober toimub hääletamine kell 9-20
 • 15.-17. oktoober korraldab jaoskond kodus hääletamist kell 9-20

 

Valimisjaoskond nr 5 (Tel +372 5430 1371)

Asukoht: Koosa Noorteklubi ruumides (Koosa küla, Peipsiääre vald). Sissepääs võimalik ratastooli ja lapsevankriga.

 • Eelhääletamine toimub 15.-16. oktoober kell 12-20
 • Valimispäeval,17. oktoober toimub hääletamine kell 9-20
 • 15.-17. oktoober korraldab jaoskond kodus hääletamist kell 9-20

 

Valimisjaoskond nr 6 (Tel +372 5430 1372)

Asukoht: Peipsiääre teeninduskeskuses (Metsakivi tee 2, Kolkja alevik, Peipsiääre vald)

 • Eelhääletamine toimub 15.-16. oktoober kell 12-20
 • Valimispäeval,17. oktoober toimub hääletamine kell 9-20
 • 15.-17. oktoober korraldab jaoskond kodus hääletamist kell 9-20