Märtsikuu Peipsiääre Teataja teemad: 24. veebruaril tunnustasid volikogu esimees ja vallavanem kogukonna liikmeid Aprillikuu sündmused Vallavolikogu ja -valitsuse ülevaated,...

Ilmunud on märtsikuu Peipsiääre Teataja

Märtsikuu Peipsiääre Teataja teemad: 24. veebruaril tunnustasid volikogu esimees ja vallavanem kogukonna liikmeid Aprillikuu sündmused Vallavolikogu ja -valitsuse ülevaated,...

20. märtsil alustas Peipsiääre vallavalitsuses finantsjuhina tööd Sirje Koido. Keskhariduse on Sirje Koido omandanud J. Liivi nimelises Alatskivi Keskkoolis ning kõrghariduse Eesti...

Peipsiääre valla uus finantsjuht on Sirje Koido

20. märtsil alustas Peipsiääre vallavalitsuses finantsjuhina tööd Sirje Koido. Keskhariduse on Sirje Koido omandanud J. Liivi nimelises Alatskivi Keskkoolis ning kõrghariduse Eesti...

Peipsiääre vallavolikogu 22.03.2023 otsustega on lisatud enampakkumisele kinnistud ja korteriomand.

Peipsiääre vallavalitsus kuulutab välja täiendavad enampakkumised tähtajaga 10.04.2023 kell 10.00

Peipsiääre vallavolikogu 22.03.2023 otsustega on lisatud enampakkumisele kinnistud ja korteriomand.

Sotsiaalosakonna juhataja ülesandeks on osakonna töö juhtimine, osakonnale pandud ülesannete täitmise korraldamine ja töö järjepidevuse tagamine ning valla sotsiaalabi- ja teenuste, lastekaitse ja...

Ootame oma kollektiivi sotsiaalosakonna juhatajat!

Sotsiaalosakonna juhataja ülesandeks on osakonna töö juhtimine, osakonnale pandud ülesannete täitmise korraldamine ja töö järjepidevuse tagamine ning valla sotsiaalabi- ja teenuste, lastekaitse ja...

Riigi toetatud õigusnõustamise eesmärk on pakkuda abivajajale kiiret, kvaliteetset ja soodsat esmast õigusalast nõustamist. Teenust pakuvad Justiitsministeeriumi lepingulised partnerid.

Riigi toetatud õigusnõustamise saamise võimalused

Riigi toetatud õigusnõustamise eesmärk on pakkuda abivajajale kiiret, kvaliteetset ja soodsat esmast õigusalast nõustamist. Teenust pakuvad Justiitsministeeriumi lepingulised partnerid.

Auhinnaga „Lastega ja lastele“ tänatakse ja tunnustatakse inimesi ja organisatsioone, kelle uued algatused või pikemaajaline tegevus on positiivselt mõjutanud laste ja perede käekäiku kohalikul,...

Tunnustusauhind „Lastega ja lastele“ ootab kandidaate

Auhinnaga „Lastega ja lastele“ tänatakse ja tunnustatakse inimesi ja organisatsioone, kelle uued algatused või pikemaajaline tegevus on positiivselt mõjutanud laste ja perede käekäiku kohalikul,...

Seoses sulailmadega on Peipsi järvistu jääkate kahanenud ohtlikult õhukeseks, mistõttu keelatakse inimelude kaitseks mistahes moel piiriveekogudele väljumine. Erandina võivad 22.03 veel...

Alates 22.03.2023 on keelatud minna kogu Peipsi järvistu jääle

Seoses sulailmadega on Peipsi järvistu jääkate kahanenud ohtlikult õhukeseks, mistõttu keelatakse inimelude kaitseks mistahes moel piiriveekogudele väljumine. Erandina võivad 22.03 veel...

Kandideerimisdokumente ootame hiljemalt 3. aprillil 2023 kella 16.00.

Peipsiääre vallavalitsus ootab kandideerima Vara Põhikooli direktori ametikohale

Kandideerimisdokumente ootame hiljemalt 3. aprillil 2023 kella 16.00.

Peipsiääre vallavolikogu esimees Jaako Lindmäe, vallavanem Piibe Koemets ja abivallavanem Peeter Kiuru ootavad Kallaste linna elanikke kohtumisele 5. aprillil kell 17.00 Kallaste sööklas.

Ootame Kallaste elanikke kohtumisele 5. aprillil

Peipsiääre vallavolikogu esimees Jaako Lindmäe, vallavanem Piibe Koemets ja abivallavanem Peeter Kiuru ootavad Kallaste linna elanikke kohtumisele 5. aprillil kell 17.00 Kallaste sööklas.

Tartu Maanaiste Liit koostöös Tartumaa Omavalitsuste Liiduga tunnustab ka tänavu Tartumaa Aasta Ema. Esitage palun tähelepanu väärivad pereemad konkursile!

Konkurss Tartumaa Aasta Ema 2023 ootab kandidaate

Tartu Maanaiste Liit koostöös Tartumaa Omavalitsuste Liiduga tunnustab ka tänavu Tartumaa Aasta Ema. Esitage palun tähelepanu väärivad pereemad konkursile!

Istung toimub Alatskivi Kunstide Kooli ruumides (Kooli tn 1, Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond). Istung viiakse läbi kohaliku omavalitsuse istungite infosüsteemis (VOLIS)....

Peipsiääre Vallavolikogu II koosseisu 21. istung toimub 22. märtsil 2023 algusega kell 16.00

Istung toimub Alatskivi Kunstide Kooli ruumides (Kooli tn 1, Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond). Istung viiakse läbi kohaliku omavalitsuse istungite infosüsteemis (VOLIS)....

Kandideerimistähtaeg 30. märts 2023
Peipsiääre Vallavalitsus algatas 15. märtsi 2023. a korraldusega nr 96 Kallaste linnas Võidu tn 101a (27901:001:0213) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu

Kallaste linnas Võidu tn 101a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamine

Peipsiääre Vallavalitsus algatas 15. märtsi 2023. a korraldusega nr 96 Kallaste linnas Võidu tn 101a (27901:001:0213) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu

15.03.2023 anti Kallastel paiknenud Ülo Õuna monument "Torso" üle Eesti Kunstimuuseumile. Eesti Rahvusarhiivi töötaja Tõnis Türna koostatud ülevaadet monumendi ajaloost ja tagamaadest ...

Skulptor Ülo Õuna loodud monument „Torso“ viidi Kallastelt Eesti Kunstimuuseumi

15.03.2023 anti Kallastel paiknenud Ülo Õuna monument "Torso" üle Eesti Kunstimuuseumile. Eesti Rahvusarhiivi töötaja Tõnis Türna koostatud ülevaadet monumendi ajaloost ja tagamaadest ...

Alates 15. märtsist 2023 Peipsiääre kehtib valla haldusterritooriumil asuvatel avalikult kasutatavatel kohalikel teedel ja avalikuks kasutamiseks määratud eraomandis olevatel teedel...

Liikluspiirangu kehtestamine Peipsiääre valla avalikult kasutatavatel kohalikel ja erateedel

Alates 15. märtsist 2023 Peipsiääre kehtib valla haldusterritooriumil asuvatel avalikult kasutatavatel kohalikel teedel ja avalikuks kasutamiseks määratud eraomandis olevatel teedel...

OÜ Kallaste Kalur keskkonnakaitseloa esmataotlus
Tutvu tööpakkumisega ja kandideeri hiljemalt 23.03.2023.

Ootame tööle sotsiaaltööspetsialisti!

Tutvu tööpakkumisega ja kandideeri hiljemalt 23.03.2023.

Peipsiääre vallavalitsus viib läbi kirjaliku enampakkumise Peipsiääre vallale kuuluva Koosa kaubandus- ja teeninduspunkti ruumide rendile andmiseks.

Avaliku enampakkumise teadaanne Koosa kaubandus- ja teeninduspunkti ruumide rendile andmiseks

Peipsiääre vallavalitsus viib läbi kirjaliku enampakkumise Peipsiääre vallale kuuluva Koosa kaubandus- ja teeninduspunkti ruumide rendile andmiseks.

Peipsiääre vallavalitsus teatab, et on võtnud arvele peremehetu ehitistena alajaama, mis asub Kasepää alevikus Peipsi tn 113a katastriüksusel (katastritunnus 58601:001:1423).

Peremehetu ehitise arvele võtmine Kasepää alevikus Peipsi 113a

Peipsiääre vallavalitsus teatab, et on võtnud arvele peremehetu ehitistena alajaama, mis asub Kasepää alevikus Peipsi tn 113a katastriüksusel (katastritunnus 58601:001:1423).

Näitan: 1-20
Elemente lehe kohta 20
of 78