« Tagasi

Sorteerimine teeb head planeedile, Sulle ja rahakotile

Eesti kodudes tekib Eurostati andmetel iga aastaga kokku 430 000 tonni jäätmeid. Kui see kogus laotada ühtlase 10-sentimeetrise kihina laiali, saaks sellega katta 15 km2 suuruse ala, mis on võrreldav Viljandi suuruse linnaga. Ühe Eesti elaniku kohta tekib jäätmeid igal aastal 400 kg.

Kõige rohkem on segaolmejäätmetes biolagunevaid jäätmeid (31%), plaste 18% ning paberit ja pappi 13%, tekstiili 5% ja klaasi 5%. Kui need jäätmed aga hoopis liigiti koguda, oleks segaolmejäätmete maht palju väiksem.

Lähim suur eesmärk on, et alates 2020. aastast läheks Eestis ringlusesse vähemalt 50 protsenti kodumajapidamistest pärinevatest paberi-, metalli-, plasti- ja klaasijäätmetest ja muudest jäätmetest. Paberi, papi, metalli, plastiku ja klaasi tootmiseks kulutatakse suurtes kogustes energiat, vett ja muid ressursse. Hoolikam sorteerimine ja nende materjalide taaskasutusse suunamine aitab hoida Eestimaa loodust ja säästab ühtlasi majapidamiste eelarvet.

Jäätmete liigiti kogumine on kohustuslik kõigile majapidamistele Eestis. Sellest hoolimata sorteeritakse viimaste andmete järgi Eestis vaid 28,1 protsenti tekkinud olmejäätmetest.

Esimene hea põhjus, miks kodus jäätmeid sorteerida, on rahaline kokkuhoid. Paljud pered on avastanud, et peale jäätmete sorteerimisega alustamist on vaja harvemini tellida jäätmete äravedu. Kuna mitmeid jäätmeliike võetakse jäätmejaamades tasuta vastu ja ka pakendijäätmete ära andmine on tasuta, siis on kokkuvõttes vaja jäätmete eest ka vähem maksta. Selleks, et tellida olmejäätmetele harvem äravedu, mis võib olla kuni 12 nädala järel, tuleb esitada avaldus kohalikule omavalitsusele. Ainsateks tingimusteks on, et kohapeal toimub nii biojäätmete kui ka pakendijäätmete eraldi kogumine. Biojäätmete jaoks võib soetada komposteri.

Neljaliikmeline pere tekitab aastas jäätmeid ligi 1600 kg ehk ~8m3 või ~8000 liitrit (1m3 jäätmeid kaalub ligi 200 kg). Kuna segaolmejäätmetest üle poole on biolagunevad (23% paber ja papp, 42% muu biolagunev materjal) ning ligi üks kolmandik on pakendid, siis juba nende jäätmeliikide eraldi kogumisega tekib 70% vähem segaolmejäätmeid kui varem. Seega tekib perel, kes kogub eraldi vaid pakendi ja biolagunevad jäätmed 8000 liitri asemel 2500 liitrit segaolmejäätmeid aastas. Kokkuhoid on rahas mõõdetav.

Teine levinud põhjus, miks jäätmeid kodustes majapidamistes ei sorteerita, on teadmatus, kuidas seda tegema peaks. Kas ketšupipudeli peab seest puhtaks pesema? Mida hakata peale vanade CD-plaatidega? Kas pakendite ära andmise eest tuleb raha maksta?

Samuti levib mõnes piirkonnas müüt, et sorteeritud prügi kallatakse hiljem prügiauto konteineris taas kokku. Liigiti kogutud prügi kokku ei kallata, kui jäätmekonteinerid sisaldavad õigesti kogutud jäätmeid. Tihti juhtub aga, eriti kortermajade juures on keegi olmejäätmeid visanud kas paberi ja papi või biojäätmete konteinerisse. Kui autojuht sellise konteineri kaane tõstab ja sinna mittekuuluvaid jäätmeid märkab, siis tulebki tal kogu konteiner võtta kaasa olmejäätmetena

Kuidas siis majapidamises jäätmeid sorteerida?

Pakendid

Kogu prügist ligi kolmandiku moodustavad pakendid. Siia alla käivad näiteks tühjad piima-, jogurti- ja mahlapakid, konservikarbid, kaaned ja korgid, kilekotid (sh leiva- ja saiakotid), šampoonipudelid, hambapastatuubid, õli-, ketšupi- ja majoneesipudelid, pandimärgita pudelid, hommikusöögi- ja pudrukarbid, pappkastid, tühjad kodukeemia pudelid ja värvipurgid.

Enne pakendikonteinerisse viimist tühjenda pakendid ja vajadusel loputa veega üle. Pakendi pesemine harja või nõudepesuvahendiga ei ole vajalik. Näiteks tühja ketšupipudeli võid kergelt üle loputada ja visata pakendikonteinerisse, mille tunned ära kollasesse värvi järgi. Ära visatav pakendijääde peab olema tootest nii puhas, et see ei määriks teisi sama konteineri pakendijäätmeid. Endale lähima pakendikonteineri asukoha leiad aadressilt kuhuviia.ee.  Täpsemat infot jäätmejaama või jäätmete vastuvõtupunkti kohta annab ka kohalik omavalitsus. Mitmes piirkonnas pakuvad tootjavastutusorganisatsioonid kohapealset pakendijäätmete kogumist, kas konteinerite või pakendikoti teenuse kaudu. Kuidas teenusega liituda, selle kohta leiab samuti infot kohalikest omavalitsustest.

Erinevat liiki pakenditest saab hiljem valmistada uusi pakendeid ja see aitab kokku hoida nii energiat kui vett. Näiteks vanad piimapakid leiavad uue elu joonlaudade, koolimööbli, diplomaatkohvrite ja ka näiteks kipsplaatide koostises.

Plastpudelid ja pandimärgiga taara. Pandimärgistusega pakendid saab anda müügikohtade juures asuvatesse tagastusautomaatidesse ja seal tagastatakse ka pandipakendi raha.

Pudelite-purkide kaaned ja korgid käivad pakenditega kokku ja need tuleb koos pudeliga ära anda, vajadusel võib korki veidi lahti keerata, et pudeli kokku pressimisel õhk kergemini välja pääseks.

Plastpudelid saavad uue elu uute plastpudelite, põrandalaudade, aiamööbli, aiapostide, fliispusade ja ka näiteks jalgpallisärkidena. Keskmise spordisärgi valmistamiseks kulub umbes 10 pooleliitrist plastikpudelit ja magamiskoti valmistamiseks läheb vaja 114 plastikpudelit.

Kas teadsid, et ühe taaskasutatud plastikpudeliga kokku hoitud energia võimaldaks 60W lambipirnil kuus tundi põleda? .

Pandimärgiga plekkpurgid jõuavad peale kokku kogumist uuesti uute purkide, autoosade, ehitusdetailide, kruvide, mutrite, torude, konteinerite, aedade ja tööriistade tootmisse.

Kas teadsid, et ühe plekkpurgi taaskasutus säästab kolm tundi töötavad arvuti jagu elektrit?

Paber ja papp

Vanapaberikonteinerisse kuuluvad ajalehed, ajakirjad, reklaamtrükised, joonistuspaber, raamatud, puhas paber ja papp jms. Ära visatav vanapaber peab olema kuiv ja puhas. Vanapaberi konteiner on märgistatud vastava sildi või sinise värviga. Lisaks võib vanapaberit viia lähimasse jäätmejaama.

Vanapaberist saab teha uut paberit ja pappi, munakarpe, vihikuid, ajalehti, WC-paberit, pakkepaberit ja muid pabertooteid. Iga tonn taaskasutatud paberit aitab säästa kuni 31 puud, 4000 kWh elektrienergiat, 270 liitrit naftat ja 26 000 liitrit vett.

Biolagunevad jäätmed

Sellised jäätmed on näiteks köögi- ja sööklajäätmed, puu- ja köögiviljad ning nende koored, pagaritooted (leib, sai), kohvi- ja teepaks koos paberfiltriga, määrdunud papp ja paber, majapidamispaber, salvrätid, paberist munakarbid, väiksemad taimed jms.

Biolagunevatest jäätmetest saab aiaomanik valmistada head komposti. Kui mullatöödeks komposti vaja ei lähe, võib viia sellised jäätmed biolagunevate jäätmete konteinerisse, mis on märgistatud sildi või pruuni värviga. Aia- ja haljastusjäätmeid kogutakse linnades eraldi ja vastavat infot saab kohalikust omavalitsusest.

Riided ja jalanõud

Kui majapidamises jääb üle puhtaid ja terveid riideid ja jalanõusid, voodiriideid, kardinaid, käterätte või muud tekstiili, siis võib need viia Uuskasutuskeskusesse, jäätmejaama või riidekonteinerisse.

Segaolmejäätmed ehk olmeprügi

Sellise prügi alla käivad kõik muud jäätmed, mida liigiti ei koguta, näiteks laste pehmed mänguasjad, toidujäätmetena tekkivad suured kondid, vanaks läinud kosmeetika, mähkmed ja hügieenitooted, kassiliiv, CD-plaadid, pastapliiatsid, hõõgniidiga lambipirnid, jahtunud tuhk, jms. Segaolmejäätmed tuleb eraldi koguda ja need lähevad segajäätmete konteinerisse.

Remondijäätmed

Peale kodu värskenduskuuri jääb ikka üle paar värvirulli, maalriteipi, plaate, tapeete või muud taolist. Kui remondijäätmete kogus on väike (mahub kodusesse prügikasti), siis võib panna nad segajäätmete konteinerisse. Suures koguses remondist ülejäänud esemed tuleb viia jäätmejaama või tellida ehitusjäätmete konteiner kohapeale.

Mööbel ja suurjäätmed

Sellised kogukad esemed nagu diivan, tugitool, madrats, vaip, voodi, kapp, kraanikauss, vann, WC-pott, aiamööbel, jalgratas, lapsevanker jms tasub vaadata üle hindava pilguga, kas neist oleks mõnele sõbrale või tuttavale rõõmu. Kui mitte, siis tasub viia nad jäätmejaama, kus nad vajadusel edasi liiguvad ja juppideks tehakse, et leida neile uusi kasutusvõimalusi. Paljudes omavalitsustes on suurjäätmete kogumine hõlmatud korraldatud jäätmeveoga ja sellisel juhul on võimalik neid jäätmeid kodu juurest ära anda.

Suurem plast

Siia kuuluvad koduses majapidamises katki minev plastkauss, -kelk, -kell, -mänguasjad, -ämbrid või muud suuremad plastikesemed. Need võib viia jäätmejaama, kus nad saavad uue elu mõne kasuliku esemena, näiteks ehitusmaterjali, aiamööbli, pargipingi või seinapaneeli näol.

Klaas

Igasugused klaasesemed tasub viia klaasikogumise konteinerisse. Klaaspudelitest tehakse uusi pudeleid ja purke, vaase, vaagnaid, kausse ja muid klaasist tooteid. Aknaklaas ja mõni muu lehtklaas tuleb viia jäätmejaama.

Kas teadsid, et klaas on 100%-liselt taaskasutatav materjal, millest ei lähe uuesti kasutamisel raisku mitte midagi?

Lisaks tavapärasele prügile tekib majapidamistes ka ohtlikke ja probleemseid jäätmeid, millega tuleb eriti ettevaatlikult ümber käia. Mitte mingil juhul ei tohi neid visata olmeprügi hulka ega lõkkesse.

Lambipirnid

Säästupirn ja ledlamp on ohtlikud jäätmed, need tuleb viia jäätmejaama. Hõõgniidiga ja halogeenlambipirn võib panna olmeprügi hulka.

Patareid ja akud

Väikesed patareid, laetavad patareid, mootorsõidukite akud, mobiiltelefonide akud, MP3-mängijate ja muu elektroonika akud ja sarnased tooted võib tasuta ära anda poodi, kus sellist liiki patareisid ja akusid müüakse. Samuti saab neid jäätmeid viia jäätmejaama.

Rehvid

Lähim jäätmejaam võtab tasuta vastu ka auto-, traktori-, haagise või mõne muu liikumisvahendi rehvid.

Suuremad ehitusjäätmed

Peale ehitustöid saab viia jäätmejaama ka aknad, uksed, kipsplaadid, lehtklaasi, tellised, ehitusvilla, torud, lakitud ja värvitud puidu ja muu taolise. Samuti võib tellida kohale spetsiaalse ehitusjäätmete konteineri.

Eterniit ja muud asbesti sisaldavad materjalid

Sellised ehitusjäätmed kuuluvad lähimasse jäätmejaama.

Elektroonika

Kui majapidamises on mõni vananenud külmik, pliit, pesumasin, raadio, föön, lokitangid, kõrvaklapid, arvuti, printer, mobiiltelefon, mp3-mängija, patareidega mänguasjad või muu elektrooniline seade, siis võtab lähim jäätmejaam selle tasuta vastu. Samuti võib tagastada vana elektroonikat uue ostmisel ostukohta.

Ravimid

Kui kunagi soovitati aegunud ravimeid kraanikausist alla lasta, siis tänaseks on teada, et sellisel viisil satuvad nad loodusesse ja teevad kahju loomadele-lindudele ja keskkonnale ning suur osa neist saastab pinna- ja põhjavett ning võib nii leida tagasitee meie joogivette.

Kas teadsid, et Läänemerre jõuab igal aastal hinnanguliselt kuni 2200 tonni ravimijääke, mis on peaaegu 30% müüdud ravimitest?

Hormoonpreparaadid võivad põhjustada kaladel ja kahepaiksetel sigimisvõimetust ja soomuutusi, antibiootikumid võivad tekitada mikroorganismidel resistentsust. Ravimid võib ilma pakenditest eraldamata anda tasuta üle apteekidesse või lähimasse jäätmejaama. Jäätmejaama võib viia ka katkised kraadiklaasid. Kui elavhõbedaga kraadiklaas peaks purunema, tuleb välja voolanud elavhõbe eelnevalt purki koguda.

Kemikaalid

Siia alla käivad kõik vanaõlid, värvid, lakid, liimid, pestitsiidid, mürgid (rotimürk, tigude mürk), küünelaki eemaldaja, torupuhastusvahend ja muud ohtlikud ja tundmatud kemikaalid. Need tuleb viia jäätmejaama.

NB! Ära põleta jäätmeid

Põletada tohib ainult puhast paberit, pappi ja puitu, mida pole värvitud ega immutatud. Ülejäänud esemed eritavad lõkkes mürgiseid gaase ja saasteaineid, mis teiste terviserikete seas võivad põhjustada vähki, laste väärarenguid ja arengupeetust. Samuti kahjustavad need mürgid keskkonda. Juhul kui jäätmeid põletusse suunatakse, siis toimub see rangelt kontrollitud kõrgetel temperatuuridel, milleni kodused küttekolded ei ulatu.

Kõige suurem samm loodusele koormuse vähendamiseks on vähendada üldse jäätmete teket. Iga pere saab vaadata kriitilise pilguga üle, kui palju koju tegelikult erinevaid potentsiaalseid jäätmeid poest või tarbimise teel tuuakse ja kui palju annaks asju taaskasutada.

Mõned näited tegudest, mille eest rahakott ja keskkond on tänulik:

 • Kasuta riidest poekotte.
 • Kleebi postkastile „ainult tellitud post" kleebis, mille saad tasuta postkontorist ja tellida Omnivast.
 • Osta mõistlikult, kasuta ostunimekirja.
 • Prindi vähem.
 • Kasuta kohvi ostmisel oma topsi, tassi või termost.
 • Osta kasutatud asju (riided, raamatud, mänguasjad, mööbel, elektroonika).
 • Anneta seisma jäänud asjad neile, kes neid vajavad.
 • Laena tööriistu.
 • Eelista laetavaid patareisid ja taastäidetavaid tooteid.

Sellelt aadressilt leiad juhiseid, mis on abiks jäätmete sorteerimisel:

https://www.envir.ee/et/jaatmed


___________________________________________________________________________________

От сортировки выигрывает планета, вы сами и ваш кошелек

По данным Евростата в домах Эстонии ежегодно возникает 430 000 тонн отходов. Если этот объем равномерно распределить 10-сантиметровым слоем, ежегодно им можно выстелить площадь в 15 км2, т.е. территорию размером с город Вильянди. По всей Эстонии ежегодно образуется по 400 кг отходов на человека.

В смешанных бытовых отходах наибольшую часть составляют биоразлагаемые отходы (31%), пластик (18%), бумага и картон (13%), текстиль (5%) и стекло (5%). Сортировка этих видов отходов позволила бы вполовину сократить объем смешанных бытовых отходов.

Ближайшая амбициозная цель заключается в том, чтобы с 2020 года в Эстонии в повторное использование направлялось не менее 50% отходов домохозяйств, состоящих из бумаги, металла, пластика, стекла и прочих отходов.

Для производства бумаги, картона, металла, пластика и стекла требуется большое количество энергии, воды и прочих ресурсов. Тщательная сортировка и повторное использование таких материалов не просто поможет сберечь эстонскую природу, но и выгодна для домохозяйств.

Сортировка отходов является обязательной для всех домохозяйств Эстонии. Несмотря на это, по последней информации, в Эстонии сортируют всего 28,1% мусора.

Первая важная причина, по которой следует сортировать домашние отходы – денежная экономия. Многие семьи обнаружили, что после того, как они начали сортировать отходы, им приходится реже заказывать вывоз мусора. Поскольку многие отходы станции приема отходов принимают бесплатно, плата за вывоз отходов уменьшается.

Если семья из четырех человек ежегодно производит около 1600 кг – около 8 м3 или 8000 литров – отходов (1 м3 отходов весит порядка 200 кг). Поскольку больше половины бытовых отходов составляют биоразлагаемые отходы (23% – бумага и картон, 42% – прочий биоразлагаемый материал), и около одной трети – упаковка, одна только сортировка этих отходов позволяет производить на 70% меньше смешанных бытовых отходов.

Таким образом, в семье, которая отдельно собирает только упаковку и биоразлагаемые отходы, вместо 8000 литров ежегодно образуется 2500 литров смешанных бытовых отходов. Денежная экономия достигает сотен евро.

Одна из распространенных причин, почему в домохозяйствах не сортируют отходы, заключается в незнании того, как это делается. Нужно ли мыть бутылку из-под кетчупа? Что делать со старыми CD-дисками? Нужно ли платить за вывоз упаковки?

Кроме того, кое-где распространяется миф, что сортированный мусор затем все равно попадает в один отсек мусоровоза. Отсортированные отходы не попадают в один отсек, если в мусорных контейнерах содержатся правильно собранные отходы. Часто, однако, случается – особенно это касается многоквартирных домов – что жильцы выбрасывают бытовые отходы в контейнеры для бумаги и картона или для биоразлагаемых отходов. Если водитель открывает крышку такого контейнера и замечает отходы не того типа, ему приходится забирать в качестве бытовых отходов весь контейнер.

Как же сортировать отходы в домашних условиях?

Упаковка

Мусор примерно на треть состоит из упаковки. К упаковке относятся, например, пустая тара от молока, йогурта и сока, консервные банки, крышки и пробки, пластиковые пакеты (в т.ч. от хлебобулочных изделий), бутылки из-под шампуня, тюбики из-под зубной пасты, бутылки из-под масла, кетчупа и майонеза, тара без залоговой маркировки, коробки из-под сухих завтраков и каш, картонные коробки, пустые бутылки из-под бытовой химии и банки из-под краски.

Прежде чем помещать упаковку в контейнер, ее следует опустошить и при необходимости ополоснуть водой. Мыть упаковку щеткой или средством для посуды не нужно. Например, пустую бутылку из-под кетчупа можно смело выбрасывать в контейнер для упаковки – его вы узнаете по желтому цвету. Где находится ближайший контейнер для упаковки, можно узнать на сайте kuhuviia.ee. Подробной информацией о станциях или пунктах приема отходов также располагает местное самоуправление.

В дальнейшем из упаковки разных типов может быть произведена новая упаковка, что поможет сберечь энергию и воду. Например, тара из-под молока найдет новую жизнь в составе линеек, школьной мебели, дипломатов и гипсокартонных плит.

Пластиковые бутылки и тара с залоговой маркировкой

На таре с залоговой маркировкой можно заработать, сдав ее в автомат по приему тары (такие автоматы вы найдете при магазинах).

Крышки и пробки от бутылок и банок являются частью упаковки – и их можно сдавать вместе с тарой.

Пластиковые бутылки получают новую жизнь в виде новых бутылок, напольных покрытий, садовой мебели, одежды из флиза и, например, футбольной формы. В среднем на производство спортивной футболки уходит около 10 полулитровых пластиковых бутылок, а спальный мешок можно изготовить из 114 таких бутылок.

Известно ли вам, что переработка одной пластиковой бутылки позволяет шесть часов гореть лампочке мощностью 60 ватт?.

Из металлических банок с залоговой маркировкой делают новые банки, автомобильные детали, строительные элементы, винты, гайки, трубы, контейнеры, заборы и инструменты.

Вы знали, что повторное использование одной жестяной банки позволяет сэкономить электроэнергию, необходимую для работы компьютера в течение трех часов?

Бумага и картон

В контейнер для макулатуры можно выбрасывать газеты, журналы, рекламные материалы, бумагу для рисования, книги, чистую бумагу и картон и т.п. Все это должно быть сухим и чистым. Контейнер для бумаги вы узнаете по соответствующей табличке или синему цвету. Также макулатуру можно сдать на ближайшую станцию приема отходов.

Из макулатуры можно производить новую бумагу и картон, коробки для яиц, тетради, газеты, туалетную и упаковочную бумагу, а также множество иной бумажной продукции. Каждая тонна переработанной бумаги позволяет сберечь до 31 дерева, 4000 кВт-ч электроэнергии, 270 литров нефти и 26 000 литров воды.

Биоразлагаемые отходы

Такими отходами являются, например, фрукты и овощи, а также их кожура, выпечка, кофейная гуща и чайная заварка с фильтрами, грязная бумага и картон, хозяйственная бумага, салфетки, садово-парковые отходы (листья, мелкие растения и т.п.).

Из биоразлагаемых отходов садоводы могут самостоятельно делать отличный компост. А если в вашем хозяйстве компост не найдет применения, такие отходы можно выбрасывать в контейнер для биоразлагаемых отходов, который можно узнать по соответствующей табличке или коричневому цвету.

Одежда и обувь

Если в хозяйстве есть ненужная, но чистая и целая одежда или обувь, постельное белье, шторы, полотенца и прочие текстильные изделия, их можно сдать в центр повторного использования, просто отвезти на станцию приема отходов или поместить в контейнер для сбора одежды.

Смешанные бытовые отходы или бытовой мусор

Смешанными бытовыми отходами также являются грязная или рваная одежда и обувь, мягкие игрушки, крупные кости (в качестве пищевых отходов), пищевые добавки и витамины, косметика, подгузники, наполнитель для кошачьего туалета, CD-диски, ручки, лампы накаливания, остывшая зола и т.п.

Смешанные бытовые отходы собирают отдельно и выбрасывают в соответствующий контейнер.

Отходы строительства и ремонта

После ремонта в хозяйстве непременно остается пара малярных валиков, малярная лента, кафельная плитка, обои и т.п. Если таких отходов немного (они помещаются в мусорное ведро), их можно выбросить в контейнер для смешанных отходов. Большие количества отходов ремонта и строительства следует вывезти на станцию приема отходов. Также можно заказать специальный контейнер для строительных отходов.

Мебель и крупногабаритные отходы

Такие массивные предметы, как диваны, кресла, матрасы, ковры, кровати, шкафы, раковины, ванны, унитазы, садовая мебель, велосипеды, детские коляски и т.п. могут пригодиться кому-то из друзей или знакомых. Если же нет, их нужно отвезти на станцию приема отходов – их при необходимости разберут на части, чтобы найти им новое применение.

Крупные пластиковые отходы

Периодически в хозяйстве возникают такие отходы, как поломанные или просто ненужные пластиковые санки, часы, пластмассовые игрушки, ведра, миски и т.п. Их можно отвезти на станцию приема отходов, где они получат новую жизнь, став чем-то полезным: например, строительными материалами, садовой мебелью, парковой скамейкой или стеновыми панелями.

Стекло

Любые стеклянные предметы следует выбрасывать в контейнер для стекла. Из стеклянных бутылок производят новые бутылки и банки, вазы, блюда, миски и т.п.

А вы знали, что стекло является на 100% перерабатываемым материалом?

Наряду с обычным мусором в домохозяйстве образуются и опасные отходы или отходы, представляющие те или иные проблемы. С ними нужно обращаться с особой осторожностью. Ни в коем случае такие отходы нельзя выбрасывать вместе с бытовым мусором или сжигать.

Лампочки

Экономичные и светодиодные лампочки являются опасными отходами, и их следует отвозить на станцию приема отходов. Лампы накаливания и галогенные лампы можно выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором.

Батарейки и аккумуляторы

Батарейки, подзаряжаемые батарейки, автомобильные аккумуляторы, аккумуляторы мобильных телефонов, MP3-плейеров и прочей электроники можно бесплатно сдать в магазин, где продаются аналогичные батарейки и аккумуляторы, либо отвезти на станцию приема отходов.

Шины

На ближайшей станции приема отходов также примут автомобильные шины, шины от тракторов, прицепов и других транспортных средств.

Крупные строительные отходы

После строительных работ на станцию приема отходов также можно отвезти окна, двери, гипсокартонные плиты, стекло, кирпичи, строительную вату, трубы, лакированную или окрашенную древесину и т.п. Также можно заказать специальный контейнер для строительных отходов.

Этернит и другие содержащие асбест материалы

Такому строительному мусору место на ближайшей станции приема отходов.

Электроника

Если в хозяйстве появились ненужные холодильник, плита, стиральная машина, радиоприемник, фен, плойка, наушники, компьютер, принтер, мобильный телефон, MP3-проигрыватель, игрушки на батарейках или другие электронные приборы, их бесплатно примут на ближайшей станции приема отходов. Также старую электронику при покупке новой можно сдать в магазин.

Лекарства

Если раньше рекомендовали смывать старые лекарства в канализацию, то теперь известно, что, попадая в природу, они причиняют вред животным, птицам и окружающей среде в целом, а многие из них также загрязняют поверхностные и грунтовые воды, и в итоге могут оказаться в воде, которую мы пьем.

А вы знали, что по приблизительным оценкам ежегодно в Балтийском море оказывается до 2200 тонн отходов лекарственных препаратов, что составляет почти 30% всех проданных лекарств?

Гормональные препараты могут вызвать бесплодие и реверсию пола у рыб и амфибий, а антибиотики могут привести к развитию резистентности микроорганизмов.

Такие вещества и лекарства в различной форме можно вместе с упаковкой бесплатно передать в ближайшую аптеку или на станцию приема отходов.

Градусник

Как ртутные, так и электронные отслужившие свое градусники следует сдавать на станцию приема отходов. Если ртутный градусник разбился, вытекшую ртуть следует собрать в банку и также отвезти на станцию приема отходов.

Химикаты

Сюда относятся старые масла, краски, лаки, клей, пестициды, яды (крысиный яд, средства от улиток), жидкость для снятия лака для ногтей, средства для прочистки труб и прочие опасные или неизвестные химикаты. Такие отходы следует сдавать на станцию приема отходов.

Внимание! Не сжигайте отходы

Сжигать можно только чистую бумагу, картон и древесину (неокрашенную и непропитанную). Все остальное выделяет при горении ядовитые газы и загрязняющие окружающую среду вещества, которые помимо прочего могут быть канцерогенными, вызывать пороки и задержку развития. Кроме того, ядовитые вещества причиняют вред экологии.

Такие отходы сжигают в специальном котле при тщательно контролируемой высокой температуре.

Лучшее, что можно сделать для снижения нагрузки на природу – сократить количество возникающих отходов. Каждая семья может подумать, какой объем отходов реально появляется дома и в какой мере их можно использовать повторно.

Вот несколько примеров того, за что ваш кошелек и окружающая среда скажут вам спасибо:

 • Используйте многоразовые тканевые сумки для покупок.
 • Наклейте на почтовый ящик наклейку «Ainult tellitud post» («Только заказанная почта»), которую можно бесплатно получить в почтовом отделении.
 • Совершайте покупки с умом, используйте список покупок.
 • Распечатывайте меньше документов.
 • Покупая кофе, используйте свою кружку.
 • Покупайте подержанные вещи (одежду, книги, игрушки, мебель, электронику).
 • Ненужные вещи отдавайте тем, кому они пригодятся.
 • Не покупайте инструменты, а арендуйте или одалживайте их.
 • Отдавайте предпочтение подзаряжаемым батарейкам и изделиям многоразового использования.

По этому адресу вы найдете инструкции, которые помогут в сортировке отходов:

https://www.envir.ee/et/jaatmed