« Tagasi

Peipsiääre Vallavalitsus võõrandab avalikul kirjalikul enampakkumisel

1.   Nina külas asuva Karja tn 4 kinnistu, registriosa nr 14895750, katastritunnus         58601:001:0383, suurus 4334 m². Maa sihtotstarve elamumaa. Alghind 10 000 eurot,     osalustasu 50 eurot ja tagatisraha 1 000 eurot.

2.   Undi külas asuva Nirgi kinnistu, registriosa nr 14406550, katastritunnus 58701:001:0387, suurus 0,04 ha. Maa sihtotstarve elamumaa. Alghind 7 000 eurot, osalustasu 50 eurot ja tagatisraha 700 eurot

3.   Pala külas asuva „Mõisapargi kinnistu", registriosa nr 1753735, katastritunnus 57602:002:0116. Alghind 35 000 eurot, osalustasu 50 eurot ja tagatisraha 3500 eurot.

4.  Koosa külas Elulõnga kinnistul asuva 1-toalise korteriomandi (31,5m2), registriosa nr 3319704, katastritunnus 86102:001:0165. Alghind 7 000 eurot, osalustasu 50 eurot ja tagatisraha 700 eurot

5.  Kallaste linnas asuva „Võidu tn 38/Õnne 2" kinnistu 2/3 kaasomandist registriosa nr 10489850, katastritunnus 27901:001:0233, suurus 567 m². Maa sihtotstarve elamumaa. Alghind 3000 eurot, osalustasu 50 eurot ja tagatisraha 300 eurot

6.  Vara külas Õpetajate maja kinnistul asuva 2-toalise (krt 2) korteriomandi (56,7m2), registriosa nr 14009850, katastritunnus 86101:006:0264. Alghind 11 000 eurot, osalustasu 50 eurot ja tagatisraha 1 100 eurot

 7. Vara külas Õpetajate maja kinnistul asuva 3-toalise (krt 3) korteriomandi (74,0m2), registriosa nr 14009950, katastritunnus 86101:006:0264. Alghind 15 000 eurot, osalustasu 50 eurot ja tagatisraha 1 500 eurot

       8. Särgla külas asuva „Jõenurga" kinnistu, registriosa nr 13152750, katastritunnus 58601:001:0391, suurus 3381 m2.
           Maa sihtotstarve elamumaa.
Alghind 30 000 eurot, Osalustasu 50 eurot ja tagatisraha 3 000 eurot.

       9. Kargaja külas asuva Viira kinnistu, registriosa nr 14583250, katastritunnus 58601:001:0385, suurus 10 525 m2.
          Maa sihtotstarve elamumaa.
Alghind 3 000 eurot, Osalustasu 50 eurot ja tagatisraha 300 eurot.                     

Osavõtutasu ja tagatisraha peab olema laekunud Peipsiääre Vallavalitsuse arveldusarvele nr EE601010102034611007 SEB Pangas  enne pakkumise esitamist. Ostuhind kuulub tasumisele 30 kalendripäeva jooksul pärast enampakkumiste tulemuste kinnitamise otsuse jõustumist. Müügi ja asjaõiguse lepingu sõlmimise kulud tasub ostja. Ostupakkumine esitada kinnises ümbrikus Peipsiääre Vallavalitsusele aadressil Tartu mnt 4, Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, 60201 Tartu maakond märgusõnaga „Karja" , „Nirgi", „Mõisapargi",  „Elulõnga" , „Võidu 38",  „Õpetajate krt 2", „Õpetajate krt 3", „Jõenurga" või „Viira". Pakkumiste esitamise lõpptähtaeg on 25. oktoober 2019 kell 10.00. Pakkumiste avamine toimub samal päeval kell 10.15. Ümbrik peab sisaldama täielikke andmeid pakkuja kohta, dokumenti osalustasu ja tagatisraha tasumise kohta, sõnade ja numbritega kirjutatud pakkumissummat ja kuupäeva, esitaja allkirja, esindaja puhul volikirja. Pakkujal on kohustus tutvuda müüdava varaga.

Info: Peeter Kiuru tel. 5393 2566

Kalmar Raudsepp tel. 515 4875