« Tagasi

Teade detailplaneeringu vastuvõtmisest (Päiksi tee 2c kinnistu)

Peipsiääre Vallavalitsus võttis 04.06.2019 korraldusega nr 272 vastu Päiksi tee 2c kinnnistu detailplaneeringu.

Planeeritav ala pindalaga 3271 m2 asub Alatskivi alevikus. Planeeringu eesmärgiks on olemasolevate ehitiste rekonstrueerimine, tehnovõrkude ja –rajatiste ja kinnistule juurdepääsutee asukoha määramine. Lisaks antakse lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsuteedele, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele. Detailplaneering on kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga. Avalik väljapanek toimub 24.06 - 24.07.2019. a ja Avalik arutelu toimub 30.07.2019 kell 10.00 Peipsiääre Vallavalitsuses Tartu mnt 4, Alatskivi alevik.