« Tagasi

Tartumaa arengustrateegia 2040 eelnõu

Ajavahemikul mai 2021 – oktoober 2022 toimus Tartumaa arengustrateegia 2040 koostamise protsess. See on Tartumaa Omavalitsuste Liidu koordineerimisel koostatud maakonna kõigi kohalike omavalitsuste ja partnerorganisatsioonide kokkulepe. Strateegia kajastab laiema mõjuga algatusi ja ühiselt tehtavaid tegevusi, millel on ka kokkulepitud vastutaja.

Tartumaa arengustrateegia aluspõhimõteteks on koosloomelisus ja uuenduslikkus, oluline on seejuures kestlik mõtteviis, tervelt elatud eluaastad, traditsioonide väärtustamine ning linna ja maapiirkonna sidusus. Maakonna arengu sihiks on Tartumaa elanike heaolu suurendamine ning suurepärase elu- ja ettevõtluskeskkonna pakkumine nii praegustele olijatele kui ka uutele tulijatele.

Tänaseks on valminud Tartumaa arengustrateegia 2040 eelnõu,  mille avalik väljapanek toimub ajavahemikul 27.10.2022 - 10.11.2022. Strateegia eelnõuga saab tutvuda Tartumaa Omavalitsuste Liidu veebilehel.

Tartumaa Omavalitsuste Liit tänab kõiki strateegiaprotsessis osalenuid ja ootab strateegia eelnõule kirjalikke küsimusi ja ettepanekuid. Neid saab esitada avaliku väljapaneku lõpuni (kuni 10.11.2022) aadressil Tartumaa Omavalitsuste Liit, Pepleri 6, Tartu 51010 või e-posti aadressil tol@tartumaa.ee.

Lisainfo aadressilt tol@tartumaa.ee.

Vaid koostöös on võimalik luua Tartumaast Euroopa kõrgeima heaoluga piirkond!