« Tagasi

Peipsiääre Vallavolikogu II koosseisu 21. istung toimub 22. märtsil 2023 algusega kell 16.00

Istung toimub Alatskivi Kunstide Kooli ruumides (Kooli tn 1, Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu
maakond). Istung viiakse läbi kohaliku omavalitsuse istungite infosüsteemis (VOLIS). Otseülekandes on istungit võimalik jälgida Peipsiääre valla Facebooki kanalil.
Päevakorra projekt
1. Särgla uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine ja
taotluse kohta arvamuse küsimine. Ettekandja keskkonnaspetsialist Gerda Ustimenko.
2. Vaide tagastamine. Ettekandjad volikogu esimees Jaako Lindmäe ja kaasettekandja
vallasekretär Kai Pruuli.
3. Peipsiääre Vallavalitsuse ametiasutuse struktuuri muutmine. Ettekandja vallavanem Piibe
Koemets.
4. Eesti Linnade ja Valdade Liidu esindaja tagasikutsumine ja uue esindaja nimetamine.
Ettekandja hariduskomisjoni esimees Sirje Leini.
5. Peipsiääre Vallavolikogu 17.10.2022 määruse nr 29 muutmine. Ettekandja vallasekretär Kai
Pruuli.
6. Vallavolikogu 22.02.2022 otsuse nr 8 muutmine (Vara küla, Vara 10). Ettekandja
abivallavanem Peeter Kiuru.
7. Vallavara võõrandamine (Nina küla, Pikk tn 4a). Ettekandja abivallavanem Peeter Kiuru.
8. Vallavara võõrandamine (Koosa küla, Parreste pumbamaja). Ettekandja abivallavanem Peeter
Kiuru.
9. Vallavara võõrandamine (Koosa küla, Vasara). Ettekandja abivallavanem Peeter Kiuru.
10. Vallavara võõrandamine (Koosa küla, Sepanõlva). Ettekandja abivallavanem Peeter Kiuru.
11. Vallavara võõrandamine (Metsakivi küla, Kirepi hoidla). Ettekandja abivallavanem Peeter
Kiuru.
12. Vallavara võõrandamine (Metsakivi küla, Kirepi pumbamaja). Ettekandja abivallavanem
Peeter Kiuru.
13. Vallavara võõrandamine (Metsakivi küla, Farmi). Ettekandja abivallavanem Peeter Kiuru.
14. Vallavara võõrandamine (Vara küla, Hoidla). Ettekandja abivallavanem Peeter Kiuru.
15. Vallavara võõrandamine (Kuusiku küla, Laudataguse). Ettekandja abivallavanem Peeter
Kiuru.
16. Vallavara võõrandamine (Mustametsa küla, Väljaku). Ettekandja abivallavanem Peeter
Kiuru.
17. Vallavara võõrandamine (Nõva küla, Nõva-Kooli). Ettekandja abivallavanem Peeter Kiuru.
18. Vallavara võõrandamine (Kolkja alevik, Ranna tn 52a). Ettekandja abivallavanem Peeter
Kiuru.
19. Volikogu alatiste komisjonide 2023. aasta tööplaanide kinnitamine. Ettekandja vallavolikogu
esimees Jaako Lindmäe.
20. Informatsioon.
Istungi materjalid on kättesaadavad SIIT.