« Tagasi

Peipsiääre Vallavalitsuse 2. augusti istungi kokkuvõte

Ehitus ja planeerimine

  • Väljastati ehitusluba Kolkja alevikus Aasanurme kinnistul päikeseelektrijaama rajamiseks ning Saburi külas Metsa kinnistul puurkaevu rajamiseks.

  • Väljastati kasutusluba Papiaru külas Saksamaa kinnistul päikeseelektrijaamale ning Kodavere külas Lohu kinnistu ehitisele.

  • Kooskõlastati Meoma külas Kirikumäe kinnistule rajatava puurkaevu asukoht.

Finants

  • Kehtestati juhised Peipsiääre valla 2023. aasta eelarve eelnõu koostamiseks.

Muu

  • Tutvuti Eesti Energia poolt pakutava uue tänavavalgustuse lahendusega: valgustus otse elektrivõrgust. Nimelt asulates, kus asuvad õhuliinid, on võimalik tänavavalgustid ühendada otse juba olemasoleva elektriliini külge. Valguslahendus planeeritakse vastavalt piirkonna ja tänavate eripäradele ning kasutades kaasaegseid LED valgusteid. Valgustipõhine juhtimissüsteem võimaldab tulevikus tänavavalgustuse infrastruktuuri laiemalt ära kasutada. Süsteemi saab näiteks ühendada igal ajal erinevate anduritega (näiteks valgus, liikumine, keskkond).