« Tagasi

Peipsiääre valla noortevolikogu on loodud

29. novembril kinnitas vallavalitsus Peipsiääre valla noortevolikogu koosseisu.
 
Noortevolikokku kuuluvad Helina Oosim (43 häält), Eneli Semilarski (21 häält), Helena Stepanova (40 häält) ja Kristin Vagula (33 häält).Noortevolikogu valimised toimusid 7.-13. novembril 2022 kõikides valla koolides, Alatskivi ja Kallaste noortekeskuses, valimistest võttis osa 138 13-26-aastast valla noort.
 
Noortevolikogu eesmärk on esindada noorte huvisid ja arvamust, rääkida kaasa valla noorsootöö korralduslikes küsimustes, julgustada noorte kodanikualgatust, kaasata noori kohaliku elu korraldamist puudutavatesse otsustusprotsessidesse ning teha vallavolikogule ja -valitsusele ettepanekuid noortega seotud tegevuste parendamiseks.
Eesmärgi täitmiseks noortevolikogu:
1) arutab noori puudutavaid küsimusi;
2) teeb vallavolikogule ja -valitsusele noorte huvidest ning vajadustest lähtuvaid ettepanekuid;
3) tutvustab noortele demokraatia põhimõtteid ning korraldab noortele üritusi ja koolitusi, et suurendada noorte teadlikkust ning aktiivsust;
4) teeb noortevolikogu tegevuse eesmärgist lähtuvalt koostööd vallavolikogu, vallavalitsuse, valla koolide õpilasesinduste, valla allasutuste ja teiste noortevolikogudega;
5) esindab Peipsiääre valla noori maakondliku, riikliku või rahvusvahelise tasandi noorteüritustel.
 
Vaata lisaks Peipsiääre valla noortevolikogu põhimäärust https://www.riigiteataja.ee/akt/431052022026
 
Täname noortevolikogu valimiste läbiviijaid ja valimiskomisjoni, kes hääled kokku luges ja valimistulemused kinnitas.