« Tagasi

Päästeamet kuulutab välja projektikonkursi, et toetada kogukondi kriisideks valmistumisel

Päästeameti järgmise aasta projektikonkurss seab fookuse kriisideks valmistumisele, et parandada elanikkonna ohuteadlikkust ja võimet hädaolukordadega senisest paremini toime tulla. Taotlusi on oodatud esitama kõik registreeritud mittetulundusühingud.

Projektikonkursiga toetab Päästeamet vahendite soetamist, mis aitavad kogukondadel kriisidega paremini toime tulla. Nii ongi võimalik kogukonna kriisikeskusele projekti abil tellida näiteks generaatorivalmiduseks vajalikud kaabeldustööd, hankida generaator, meditsiinivarud, vahendid sooja toidu valmistamiseks ning joogivee puhastamiseks ja säilitamiseks, akupangad või valgusallikad.

Kõik soetused peavad olema tehtud selleks, et võimestada kogukondade kerksuskeskuste loomist, kuhu hädasolijad saavad kriisi korral tulla, et saada infot ja abi. Projekti tegevused viiakse ellu koostöös kohaliku omavalitsusega ja päästekeskusega. Päästekeskus teeb osalevale kogukonnale tasuta kriisikoolituse ja nõustab kogukonda kriisiplaani koostamisel. Projekti elluviiv MTÜ tagab kogukonnaliikmete osaluse koolitusel ja kriisiplaani koostamisel.

Päästeameti toetus ühele taotlejale on kuni 2000 eurot. Projektikonkursi eelarve on 40 000 eurot. Projekti rahastamistaotlusi saab esitada selle aasta lõpuni. Projekti tegevused tuleb ellu viia vahemikus 01.02.2023-30.09.2023.

Rohkem infot taotlemise tingimuste kohta ja vajalikud vormid leiab SIIT.

Loe projektikonkursi kohta ka Päästeameti kodulehelt.

Silver Kuusik
kommunikatsiooniosakond
nõunik
mob: +372 5745 0320
silver.kuusik@rescue.ee

Päästeameti pressiteade  23. november 2022