« Tagasi

Muutusid AS Emajõe Veevärgi veeteenuse hinnad

Foto: Sarah Pflug/Burst
 
AS Emajõe Veevärk teatab veeteenuse hindade muutusest oma tegevuspiirkonnas alates 01.12.2022.a.
 
AS Emajõe Veevärk teavitab oma Kliente uutest veeteenuse ja reovee ärajuhtimise ning puhastamise teenuse hindadest, lähtuvalt Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 141. Veeteenuse hinna kehtestamine.
Uued hinnad on kooskõlastatud Konkurentsiameti poolt 10.10.2022 otsusega nr 9-3/2022-041 ja hakkavad kehtima alates 01.12.2022.a. (hinnad ühe m3 kohta eurodes).
 
Veeteenuste hinnad alates 01.12.2022 on leitavad siit.