« Tagasi

Tartu Maakohtu rahvakohtunikuks kandideerimise avaldused on oodatud kuni 1.02.2023

Peipsiääre Vallavolikogu palub anda endast teada Peipsiääre valla elanikel, kes soovivad kandideerida Tartu Maakohtu rahvakohtunikuks järgnevaks neljaks aastaks.

Kes on rahvakohtunik?

Rahvakohtunik on inimene, kes osaleb õigusemõistmises ja omab asja arutamisel võrdseid õigusi kohtunikuga. Seejuures ei pea rahvakohtunikul olema juriidilist haridust, sest tema eesmärk ongi tavalise inimesena näha kohtuprotsessi eelkõige inimlikust, mitte juriidilisest aspektist.

Rahvakohtunikukandidaadiks võib nimetada 25-70-aastase teovõimelise Eesti kodaniku, kes on rahvastikuregistri andmetel elanud Peipsiääre vallas vähemalt ühe aasta, oskab eesti keelt kõrgtasemel ning on rahvakohtuniku tegevuseks sobivate omadustega.

Rahvakohtunikuks ei või nimetada isikut, kes on:
• süüdi mõistetud kuriteo eest;
• pankrotivõlgnik;
• tervise tõttu sobimatu;
• rahvastikuregistri andmetel elanud Peipsiääre vallas alla ühe aasta;
• kohtu, prokuratuuri või politsei teenistuses;
• kaitseväeteenistuses;
• advokaat, notar või kohtutäitur;
• vabariigi valitsuse liige;
• valla- või linnavalitsuse liige;
• vabariigi president;
• riigikogu liige.

Sama isikut ei või nimetada rahvakohtunikuks järjest rohkem kui kaheks perioodiks.

Rohkem teavet rahvakohtuniku töö kohta saab Eesti Kohtute veebilehelt

Kuidas kandideerida?

Kandideerimisavaldusi ootame hiljemalt 1. veebruariks 2023

  1. Saata digitaalselt allkirjastatud avaldus e-posti aadressile vald@peipsivald.ee 
  2. Saata allkirjastatud avaldus postiga aadressile Tartu mnt 4, Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartumaa
  3. Avaldust saab täita ka kohapeal Peipsiääre Vallavalitsuses Tartu mnt 4, Alatskivi alevik E-R 8.00-16.00.

Rahvakohtuniku kandidaadid valib Peipsiääre vallavolikogu veebruarikuu istungil. Volikogu poolt valitud kandidaatide seast nimetab rahvakohtuniku ametisse kohtu juures asuv komisjon.

Lisainfo:
Kai Pruuli, vallasekretär
E-post kai.pruuli@peipsivald.ee
Telefon 5164674